TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


община Кула
Община Кула се намира в северозападната част на страната, област Видин. Територията й обхваща части от Дунавската равнина и крайните западни разклонения на Стара планина.
Релефът е хълмисто-равнинен, слабо наклонен на север и североизток и прорязан от дерета и речните долини на реките Тополовец и Чичилска. На юг и югоизток следват хълмистите вериги на Предбалкана с височина от 300 – 500 метра.
Община Кула граничи с общините: Видин, Макреш, Грамада, Бойница и Зайчар / Република Сърбия/.
В общината функционира ГКПП „Връшка чука” по направление на второкласен път II14 О.п. Видин - Кула - Връшка чука - граница Сърбия . Разстоянието от граничния преход до сръбския град Зайчар е 11 км.
Приоритетни отрасли в развитието на общината са селското стопанство, преработваща промишленост, занаятчийството.
Селското стопанство е традиционен отрасъл за община Кула. Съществуващите почвено-климатични и трудови ресурси са благоприятни за неговото развитие. Общата земеделска площ е 216 141 дка, от които обработваемата земя е 191 453 дка. На територията на общината има 59 015 дка горски фонд, предимно широколистни гори.
Наличието на големи изкуствени водни басейни /5 зарибени язовира/ в общината и голямо дивечово разнообразие са предпоставки за развитие на ловно-рибарския туризъм.
На територията на общината е разположен, обявения за защитена местност, природен резерват „Връшка чука” – ареал на редки и уникални растителни видове – Български ерантис, Томасиниев минзухар, Ничичево прозориче и др. Намира се в землището на с. Извор махала и обхваща площ от 67.6 ха.

На базата на съществуващите в общината културно-исторически и природни забележителности, сред приоритетите на общината е и развитието на културния туризъм, включително и трансграничен туристически обмен с Република Сърбия. В центъра на гр. Кула се намират руините на римската крепост „Кастра Мартис”, в съседство на която е уредена и музейна сбирка с експонати, открити при разкопките.


Статистически данни:
Площ: 291 км2
Население (към 31.12.2015): 4 004 жители
Населени места: 1 град – Кула (център на общината); 8 села – Село Чичил, Село Големаново, Село Извор махала, Село Коста Перчево, Село Полетковци, Село Старопатица, Село Тополовец, Село Цар-Петрово
По-голямо населено място: гр.Кула - 2 821 жители.


Кмет: Владимир Владимиров
За връзка с общината:
Адрес: гр. Кула, ПК 3800, ул. “Възраждане” №38
Телефон: 0938/ 3 20 20
Факс: 0938/ 3 22 25
Електронен адрес: kulacom@mail.orbitel.bg
Интернет страница: http://www.obshtina-kula.com

Председател на Общински съвет: Димитър Цанков
Телефон: 0938/ 3 20 20, вътр.22
Факс: 0938 / 3 22 25
Електронен адрес: kulacom@mail.orbitel.bg


Новини
14.02.2017 г.
Областният управител на Видин присъства на празника на лозарите и винарите в местността „Златорожие”
В лозовите масиви между селата Гомотарци и Кошава бяха ритуално зарязани 1 100 дка и осветени нови 200 дка с грозде от местни винени сортове
 
29.01.2017 г.
Консултациите при областния управител на Видин завършиха с определяне на състава на РИК
В законоустановения срок Момчил Станков ще изпрати на ЦИК писмено предложение за назначаване на РИК-Видин за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26.03.2017 година
 
27.01.2017 г.
На 29 януари ще се проведат консултации за съставяне на РИК - Видин
 
06.01.2017 г.
Заместник областният управител Албена Георгиева присъства на празничното честване на Богоявление във Видин
17-годишният видинчанин Николай Милчов пръв извади богоявленския кръст от водите на река Дунав
 
05.01.2017 г.
Областният щаб за защита при бедствия във Видин обсъди готовността и единодействието си при усложнени зимна обстановка
Заседанието бе свикано от областния управител и председател на Щаба Момчил Станков във връзка с очакваното у нас влошаване на метеорологичните условия
 
29.12.2016 г.
Комисията по заетостта във Видин оцени проекти на работодатели за обучения и заетост по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Заместник областният управител Албена Георгиева проведе заседанието, на което бяха одобрени за финансиране 71 проекта за заетост на млади хора
 
24.12.2016 г.
Светли празници!
Да имаме вяра в тържеството на живота и в непобедимата сила на духа, пожелава областният управител Момчил Станков в празнично си обръщение към гражданите на област Видин
 
23.12.2016 г.
Областният управител на Видин обсъди с кметовете на общини мерките за овладяването на епизоотичната обстановка в региона
Унищожени са четири огнища на птичи грип, отхвърлени са съмненията за заболяването в пети обект
 
23.12.2016 г.
Коледарска дружина от читалище „Цвят” поздрави служителите на Областна администрация-Видин
 
20.12.2016 г.
Областният управител на Видин разпореди мерки за ограничаване и ликвидиране на огнищата на птичи грип в региона
Заповедта бе приета от Областната епизоотична комисия, която днес заседава извънредно под председателството на заместник областния управител Албена Георгиева
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация