TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция

община Ново село
Община Ново село е разположена в северозападната част на Република България, в област Видин. Общината граничи с община Видин и община Брегово и посредством река Дунав с Република Румъния. Община Ново село отстои на 25 км от гр. Видин и на 15 км от границата с Република Сърбия.
Релефът е равнинен. Общият поземлен фонд на общината възлиза на 86 622 дка, което представлява 79% от територията й. Обработваемата земя е 32 991 дка, мери и пасища са 5 204 дка и лозя -12 194 дка.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури. Община Ново село има дългогодишни традиции в лозаро-винарския сектор. Отглеждат се предимно високостеблени винени сортове „Каберне”, „Мерло”, „Гъмза” и „Ркацители”.
Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата промишленост, свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и зърно. Предприятията в тази сфера имат трайни интереси в района и постепенно доразвиват и доизграждат старата материална база в общината.
Сред приоритетните сфери на развитие на общината място заема и туризмът. Като благоприятен фактор за неговото развитие се отчита разположението на три от населените места на общината непосредствено на брега на р. Дунав (вкл. с.Ново село), което е и предпоставка за развитието и на воден туризъм.


Статистически данни:
Площ: 109,5 км2
Население(към 31.12.2013): 2 789 жители
Населени места: 5 села – Село Флорентин, Село Неговановци, Село Ново село(център на общината), Село Винарово, Село Ясен
По-големите населени места:
с.Ново село, с.Винарово, с.Неговановци


Кмет: Георги Герасимов Стоенелов
За връзка с общината:
Адрес: с. Ново село, ПК 3784, ул.''Ил. Попов'' №89
Телефон: 09316/ 22 25
Факс: 09316/ 22 69
Електронен адрес: obshtina_novoselo@abv.bg
Интернет страница: http://obshtina-novoselo.com


Председател на Общински съвет: Георги Керанов
Телефон: 09316/ 25 48
Факс: 09316/ 22 25

Новини
24.11.2015 г.
Създадена е организация за работа и взаимодействие при зимни условия в област Видин
Това бе констатирано на днешното заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб
 
24.11.2015 г.
Областна администрация-Видин бе домакин на семинар за доброволните формирования
Петдесет и трима доброволци са обучени да помагат в бедствени ситуации на територията на седем от единайсетте общини в региона
 
20.11.2015 г.
Приета е областната здравна карта на област Видин
Документът, който определя структурата и развитието на здравеопазването в региона за следващите 3 години, беше гласуван днес в областната администрация
 
19.11.2015 г.
Заместник – министърът на енергетиката Николай Николов разясни във Видин промените, свързани с предстоящата либерализация на електроенергийния пазар в страната
Областният управител Момчил Станков приветства участниците в срещата от информационната кампания, водена от Министерството на енергетиката
 
17.11.2015 г.
Стартира информационна кампания за либерализацията на електроенергийния пазар
Министерството на енергетиката ще проведе информационна среща на 19 ноември от 10.00 часа в Областна администрация-Видин, Конферентен център
 
12.11.2015 г.
Новоизбраните общински съветници и кметове в Макреш и Белоградчик встъпиха в длъжност
С това завърши обиколката на областния управител на Видин по конституирането на новата местна власт в 11-те общини на региона
 
11.11.2015 г.
Областният управител на Видин проведе тържествените заседания на новоизбраните общинските съвети в Ново село, Брегово и Грамада
 
10.11.2015 г.
Първо заседание на Общински съвет - Ружинци
Областният управител на Видин поздрави новоизбрания кмет на общината Александър Александров
 
10.11.2015 г.
Областният управител на Видин връчи на Владимир Владимиров кметската огърлица на община Кула
„Работете в единство за благото на общината", апелира Момчил Станков към Общински съвет - Кула, който за първи път заседава в новия си състав
 
09.11.2015 г.
Областният управител към Общинския съвет и кметовете във Видин: Помнете, че сте избрани с гласовете на гражданите и управлявайте достойно
Момчил Станков откри първото заседание на новоизбрания Общински съвет в дунавския град
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация