TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция

община Ново село
Община Ново село е разположена в северозападната част на Република България, в област Видин. Общината граничи с община Видин и община Брегово и посредством река Дунав с Република Румъния. Община Ново село отстои на 25 км от гр. Видин и на 15 км от границата с Република Сърбия.
Релефът е равнинен. Общият поземлен фонд на общината възлиза на 86 622 дка, което представлява 79% от територията й. Обработваемата земя е 32 991 дка, мери и пасища са 5 204 дка и лозя -12 194 дка.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури. Община Ново село има дългогодишни традиции в лозаро-винарския сектор. Отглеждат се предимно високостеблени винени сортове „Каберне”, „Мерло”, „Гъмза” и „Ркацители”.
Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата промишленост, свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и зърно. Предприятията в тази сфера имат трайни интереси в района и постепенно доразвиват и доизграждат старата материална база в общината.
Сред приоритетните сфери на развитие на общината място заема и туризмът. Като благоприятен фактор за неговото развитие се отчита разположението на три от населените места на общината непосредствено на брега на р. Дунав (вкл. с.Ново село), което е и предпоставка за развитието и на воден туризъм.


Статистически данни:
Площ: 109,5 км2
Население(към 31.12.2013): 2 789 жители
Населени места: 5 села – Село Флорентин, Село Неговановци, Село Ново село(център на общината), Село Винарово, Село Ясен
По-големите населени места:
с.Ново село, с.Винарово, с.Неговановци


Кмет: Георги Герасимов Стоенелов
За връзка с общината:
Адрес: с. Ново село, ПК 3784, ул.''Ил. Попов'' №89
Телефон: 09316/ 22 25
Факс: 09316/ 22 69
Електронен адрес: obshtina_novoselo@abv.bg
Интернет страница: http://obshtina-novoselo.com


Председател на Общински съвет: Георги Керанов
Телефон: 09316/ 25 48
Факс: 09316/ 22 25

Новини
01.10.2015 г.
Областна администрация Видин почете паметта на жертвите на инцидента в Горни Лом от 1 октомври 2014 г.
От името на целия екип вр.и.д. областен управител Валери Димитров поднесе цветя на лобното място на загиналите 15 работници от Видин и Монтана
 
25.09.2015 г.
Валери Димитров е определен за временно изпълняващ длъжността областен управител на област Видин
Той е назначен с решение на Министерски съвет от 23 септември 2015 г.
 
22.09.2015 г.
Празнуваме 107 години от обявяването на Независимостта
Нека честваме националния празник с гордост и преданост към светлото дело на нашите достойни предци – творци на съвременна свободна и независима България!
 
17.09.2015 г.
Областният управител се поклони пред Мемориала на жертвите на комунизма във Видин
Момчил Станков присъства на заупокойна молитва в памет на загиналите от Видинския край в първите дни на комунистическия режим през 1944 г.
 
17.09.2015 г.
Заместник областният управител Огнян Ценков откри информационна среща с представители на малкия и средния бизнес в област Видин
На форума се събраха експерти от Асоциацията на бизнес клъстерите в България и представители на водещи фирми и производители от региона
 
16.09.2015 г.
Подобряването на бизнес средата ще се обсъжда на информационна среща в Областна администрация Видин
Представители на Асоциацията на бизнес клъстерите в България ще изнесат лекции пред бизнес форума, който ще се събере на 17 септември в Конферентния център на администрацията
 
15.09.2015 г.
Момчил Станков: 15-ти септември е специален ден в националния ни празничен календар
Областният управител и заместниците му – Огнян Ценков и Албена Георгиева, уважиха тържествата във видински държавни и общински училища по повод откриването на новата учебна година
 
15.09.2015 г.
Областният управител на Видин ще има изнесени приемни в още четири общини
На 16 септември Момчил Станков ще приема жители на Брегово и Ново село, на 17 септември той ще бъде в Ружинци и Чупрене
 
14.09.2015 г.
Областният управител Момчил Станков откри нов пощенски офис във Видин
Изнесеното работно място е разкрито в рамките на инициативата „Да бъдем по-близо до нашите клиенти” на държавната пощенска компания
 
08.09.2015 г.
Стартира договарянето между област Видин и окръг Бор за съвместни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Сърбия
Това стана по време на втората работна среща в Областна администрация Видин между партньорите от българо-сръбския трансграничен регион
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация