TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


община Ново село
Община Ново село е разположена в северозападната част на Република България, в област Видин. Общината граничи с община Видин и община Брегово и посредством река Дунав с Република Румъния. Община Ново село отстои на 25 км от гр. Видин и на 15 км от границата с Република Сърбия.
Релефът е равнинен. Общият поземлен фонд на общината възлиза на 86 622 дка, което представлява 79% от територията й. Обработваемата земя е 32 991 дка, мери и пасища са 5 204 дка и лозя -12 194 дка.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури. Община Ново село има дългогодишни традиции в лозаро-винарския сектор. Отглеждат се предимно високостеблени винени сортове „Каберне”, „Мерло”, „Гъмза” и „Ркацители”.
Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата промишленост, свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и зърно. Предприятията в тази сфера имат трайни интереси в района и постепенно доразвиват и доизграждат старата материална база в общината.
Сред приоритетните сфери на развитие на общината място заема и туризмът. Като благоприятен фактор за неговото развитие се отчита разположението на три от населените места на общината непосредствено на брега на р. Дунав (вкл. с.Ново село), което е и предпоставка за развитието и на воден туризъм.


Статистически данни:
Площ: 109,5 км2
Население (към 31.12.2015): 2 783 жители
Населени места: 5 села – Село Флорентин, Село Неговановци, Село Ново село(център на общината), Село Винарово, Село Ясен.
По-големи населени места: с.Ново село, с.Винарово, с.Неговановци

Кмет: Георги Герасимов Стоенелов
За връзка с общината:
Адрес: с. Ново село, ПК 3784, ул.''Ил. Попов'' №89
Телефон: 09316/ 22 25
Факс: 09316/ 22 69
Електронен адрес: obshtina_novoselo@abv.bg
Интернет страница: http://obshtina-novoselo.com


Председател на Общински съвет: Георги Керанов
Телефон: 09316/ 25 48
Факс: 09316/ 22 25

Новини
21.09.2016 г.
21 септември – Европейски ден без загинали на пътя
Инициативата на TISPOL се осъществява като полицейска операция под наименованието EDWARD
 
21.09.2016 г.
Областният управител на Видин проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападния район
Членовете на Регионалния съвет приеха годишната индикативна програма за дейността си през 2017 година
 
20.09.2016 г.
Областният управител на Видин подкрепя инициативата
Момчил Станков обяви това на брифинг в ОДМВР-Видин по повод стартирането на кампанията на 21 септември
 
19.09.2016 г.
Заместник областният управител Албена Георгиева се срещна с новия румънски посланик Йон Гъля
Гост на Областна администрация Видин бе и г-н Петре Гуран, държавен секретар в румънското Министерство на външните работи.
 
16.09.2016 г.
Видин чества 200-годишнината от рождението на екзарх Антим Първи
Областният управител Момчил Станков се поклони в мавзолея на Първия български екзарх и Видински митрополит, където събитието беше отбелязано тържествено в присъствието на патриарх Неофит
 
16.09.2016 г.
Областният управител на Видин – с почетен медал „Екзарх Антим I”
В присъствието на патриарх Неофит, с отличието беше удостоена и неговата заместничка г-жа Елка Георгиева
 
16.09.2016 г.
Областна администрация – Видин е домакин на Дунавска научна конференция
Форумът беше приветстван от заместник областния управител Елка Георгиева
 
15.09.2016 г.
Областният управител на Видин даде начало на учебната година в община Ружинци
Момчил Станков пожела успех в поздравителен адрес до всички училища в региона
 
10.09.2016 г.
Европейски ден без загинали на пътя - Операция "EDWARD" - на 21 септември 2016 г.
Заедно за всеки един човешки живот!
 
07.09.2016 г.
Определен е съставът на РИК – Видин за предстоящите избори на 6 ноември
Консултациите при областния управител Момчил Станков преминаха експедитивно при пълен консенсус между политическите сили
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация