TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Избори
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция

община Ново село
Община Ново село е разположена в северозападната част на Република България, в област Видин. Общината граничи с община Видин и община Брегово и посредством река Дунав с Република Румъния. Община Ново село отстои на 25 км от гр. Видин и на 15 км от границата с Република Сърбия.
Релефът е равнинен. Общият поземлен фонд на общината възлиза на 86 622 дка, което представлява 79% от територията й. Обработваемата земя е 32 991 дка, мери и пасища са 5 204 дка и лозя -12 194 дка.
Климатичните условия са подходящи за отглеждане на повечето от разпространените в България селскостопански култури. Община Ново село има дългогодишни традиции в лозаро-винарския сектор. Отглеждат се предимно високостеблени винени сортове „Каберне”, „Мерло”, „Гъмза” и „Ркацители”.
Водеща роля в икономиката на община Ново село има преработващата промишленост, свързана най-вече с ползване на селскостопански продукти – грозде и зърно. Предприятията в тази сфера имат трайни интереси в района и постепенно доразвиват и доизграждат старата материална база в общината.
Сред приоритетните сфери на развитие на общината място заема и туризмът. Като благоприятен фактор за неговото развитие се отчита разположението на три от населените места на общината непосредствено на брега на р. Дунав (вкл. с.Ново село), което е и предпоставка за развитието и на воден туризъм.


Статистически данни:
Площ: 109,5 км2
Население(към 31.12.2013): 2 789 жители
Населени места: 5 села – Село Флорентин, Село Неговановци, Село Ново село(център на общината), Село Винарово, Село Ясен
По-големите населени места:
с.Ново село, с.Винарово, с.Неговановци


Кмет: Георги Герасимов Стоенелов
За връзка с общината:
Адрес: с. Ново село, ПК 3784, ул.''Ил. Попов'' №89
Телефон: 09316/ 22 25
Факс: 09316/ 22 69
Електронен адрес: obshtina_novoselo@abv.bg
Интернет страница: http://obshtina-novoselo.com


Председател на Общински съвет: Георги Керанов
Телефон: 09316/ 25 48
Факс: 09316/ 22 25

Новини
27.03.2015 г.
Общо събрание на Асоциацията по ВиК в област Видин
На първото за 2015 година заседание се отчете дейността на Асоциацията през 2014 година и се прие новият й бюджет
 
27.03.2015 г.
Областният управител на Видин подписа с кмета на община Белоградчик първите три договора по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Договорите са за целево финансиране на три блока в град Белоградчик
 
25.03.2015 г.
Областният управител Момчил Станков проведе с видински ученици редовното си сутрешно заседание
Четирима младежи оглавиха екипа му като мениджъри за един ден
 
20.03.2015 г.
Заместник – министърът на туризма Ирена Георгиева и областният управител Момчил Станков присъстваха на откриването на туристическия сезон в община Видин
Събитието беше открито с фестивал под надслов "История и вино" - акцент в общинската политика за развитието на туризма през 2015 година
 
19.03.2015 г.
До есента ще бъде изготвена Стратегия за развитие на социалните услуги в област Видин за периода 2016-2020 година
Звеното за мониторинг и оценка на изпълнението на Областната стратегия за развитието на социалните услуги в област Видин 2010-2015 година заседава днес под председателството на заместник областния управител Огнян Ценков
 
18.03.2015 г.
Албена Георгиева е новият заместник областен управител в екипа на Момчил Станков
Днес тя беше представена пред служителите в Областна администрация – Видин
 
18.03.2015 г.
Областните администрации на Видин и Мехединци започват активна работа по Програмата за трансгранично сътрудничество България - Румъния 2014-2020
Първите конкретни идейни проекти за развитието на двата съседни региона бяха обсъдени днес във Видин
 
17.03.2015 г.
Специализиран катер „БУЛРИС” плава от днес в дунавските води край Видин
В церемонията по спускане на вода на новия кораб участваха министър Ивайло Московски, областният управител Момчил Станков, ръководители и граждани на дунавския град
 
17.03.2015 г.
Започва проектирането на интермодален терминал в гр. Видин
Това съобщи във Видин министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски
 
16.03.2015 г.
Областният управител Момчил Станков откри среща със земеделски производители
От Видин стартира информационната кампания „Директни плащания – 2015” на Министерството на земеделието и храните
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация