TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


община Видин
Община Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина и е издължена по протежение на двата най-характерни завоя на р. Дунав в тази си част. Общината е в близост до Република Сърбия и граничи чрез река Дунав с Република Румъния.

Важна стратегическо предимство на общината е мястото, което заема в националната и европейска транспортна система.
През общината преминават два европейски транспортни коридора: № 4 Дрезден/Нюрнберг–Прага–Виена/Братислава–Будапеща–Арад–Букурещ–Констанца/ Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул и № 7 - река Дунав.

На 6 км от гр. Видин има изградено летище, с дължина на пистата 2 030 м и ширина 40 м, което е закрито през 1998 г. и към момента не функционира. Сравнително запазената инфраструктура и технически съоръжения към летището представляват сериозна възможност за неговото бъдещо възстановяване.
В района на град Видин по десния бряг на р. Дунав в участъка от км 785.000 до км 795.000 е разположено "Пристанище - Видин", състоящо се от Пристанище Видин-Север, разположено в Северна промишлена зона до Ферибота и Свободната безмитна зона; Автофериботен терминал - разположен в Северна промишлена зона; Пристанищен терминал Център - разположен в централната градска част; Товарно пристанище – Юг, находящо се в южна промишлена зона на град Видин, с RO-RO и RO-LA терминали.
През общината преминава VІІ главна ж.п. линия Видин – София. Съществува изградена ж.п.линия и от гр.Видин до ГИПС АД – с.Кошава, предназаначена за товари. Гара Видин е една от най-старите гари в България, като експлоатацията й е започнала през 1923г.
Повърхностните води в Община Видин са 5,8% от нейната територия. Основна водна артерия се явява р.Дунав. През територията на общината преминават и реките: Делейска, Тополовец, Войнишка и Видбол, които се характеризират с маловодни течения. За регулация и акумулация на пролетния отток на територията н общината са изградени два язовира “Божурица” на р.Видбол и “Бяла Рада”. На територията на Община Видин в участъка Видин-Сланотрън-Кошава е открито находище на високо минерализирани термални води.
Община Видин, която е най–голямата по площ и население в областта, има водеща роля в областната икономика. Сред най-силно развитите икономически сектори в общината са преработващата промишленост и търговия, ремонт на автомобили, лични вещи и стоки за домакинствата. Важен отрасъл за общината се явява и селското стопанство, предвид факта, че земеделските територии съставляват около 75% от цялата й територия. Общината има традиции и в преработката на селскостопанската продукция и производство на хранителни изделия, като разполага и със съответната промишлена инфраструктура. В областта на услугите има добре изградена мрежа от предприятия с разнообразен характер на дейността. На брега на р. Дунав е изградена Свободна безмитна зона, разполагаща с модерна закрита складова база от 7 300 кв.м и 3 000 кв.м открити складове, изградена техническа инфраструктура и съвременни телекомуникационни връзки. На трите основни входа на гр. Видин са обособени три промишлени зони – Южна, Западна и Северна.

Сред приоритетите за развитието на община Видин е и развитието на туризма на базата на съществуващите природните дадености, разположението на брега на р. Дунав, както и наличието на богато културно-историческо наследство. Сред забележителностите в община Видин са: Замъкът “Баба Вида”; Крепостна стена “Калето”; Турски конак “Колука”; Джамията и библиотеката на Осман Пазвантоглу; “Кръстатата казарма”; Църквата “Св. Пантайлемон”; Църквата “Св. Петка”; Църквата “Св. Николай”; Катедрала “Св.В.М.Димитър”; Видинската митрополия; Сградата на стопанското епархийско училище; Синагогата и др.Статистически данни:
Площ: 501 км2
Население (към 31.12.2016): 55 790 жители
Населени места:
2 града – гр.Видин (център на общината), гр.Дунавци;
32 села - Село Акациево, Село Антимово, Село Бела Рада, Село Ботево, Село Буковец, Село Динковица, Село Долни Бошняк, Село Дружба, Село Гайтанци, Село Генерал Мариново, Село Гомотарци, Село Градец, Село Иново, Село Ивановци, Село Жеглица, Село Каленик, Село Капитановци, Село Кошава, Село Кутово, Село Майор Узуново, Село Новоселци, Село Пешаково, Село Плакудер, Село Покрайна, Село Рупци, Село Синаговци, Село Слана бара, Село Сланотрън, Село Цар Симеоново, Село Търняне, Село Въртоп, Село Войница.
По-големи населени места: гр.Видин - 42 801 жители; гр.Дунавци - 1 975 жители;
с.Градец, с.Покрайна, с.Капитановци.

Кмет: инж. Огнян Ценков
За връзка с общината:
Адрес: гр. Видин, ПК 3700, пл. „Бдинци” №2
Телефон: 094 609 416
Факс: 094 601 132
Електронен адрес: kmet@vidin.bg
Интернет страница: http://www.vidin.bg


Председател на Общински съвет: Генади Велков
Тел./факс: 094 601 159

Новини
16.10.2017 г.
Информационно събитие по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз
На 17 октомври 2017 г., от 17,00 часа в салона на читалище „Развитие – 1926 г.“ в село Антимово, община Видин ще се проведе второто за област Видин информационно събитие
 
12.10.2017 г.
Поздравителен адрес от Областния управител на област Видин по повод Деня на българската община
12 октомври - Ден на българската община
 
12.10.2017 г.
„Мениджър за един ден“ в Областна администрация Видин
В рамките на деня амбициозни младежи се запознаха с работата на областния управител и неговата администрация
 
11.10.2017 г.
Областният управител Албена Георгиева откри първото, за област Видин, информационно събитие посветено на 10-годишнината от членството на България в ЕС и предстоящото европредседателство
Събитието се проведе на 10 октомври 2017 г., в салона на читалище „Развитие-1893“ в Белоградчик
 
09.10.2017 г.
Информационно събитие по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз
На 10 октомври 2017 г., от 17,00 часа в салона на читалище „Развитие“ в град Белоградчик ще се проведе първото за област Видин информационно събитие от Работната програма за 2017 година на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
 
05.10.2017 г.
Областният управител поздрави учителите по повод Международния ден на учителя
 
02.10.2017 г.
Експертно обществено обсъждане на Проект на Актуализирана стратегия за национална сигурност
Предложения от гражданското общество във връзка с проекта на стратегическия документ могат да бъдат изпращани в до 6 октомври 2017 г.
 
22.09.2017 г.
Празнуваме 109 години от обявяването на Независимостта на България
Областният управител присъства на тържественото честване по повод 22 септември
 
21.09.2017 г.
Поздравителен адрес от Областния управител на област Видин по повод Деня на Независимостта
 
21.09.2017 г.
21 Септември 2017 г. - Европейски ден без загинали на пътя
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация