TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Областен управител на област Видин
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.
Забележителности
На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.
Сред по-важните от тях са:
Замък Баба Вида
Видинската крепост Калето
Турски конак Колука
Кръстатата казарма
Мавзолей на Антим I

Добре дошли във Видин!

Местоположение
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.
Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички.
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Новини
14.02.2017 г.
Областният управител на Видин присъства на празника на лозарите и винарите в местността „Златорожие”
В лозовите масиви между селата Гомотарци и Кошава бяха ритуално зарязани 1 100 дка и осветени нови 200 дка с грозде от местни винени сортове
 
29.01.2017 г.
Консултациите при областния управител на Видин завършиха с определяне на състава на РИК
В законоустановения срок Момчил Станков ще изпрати на ЦИК писмено предложение за назначаване на РИК-Видин за произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 26.03.2017 година
 
27.01.2017 г.
На 29 януари ще се проведат консултации за съставяне на РИК - Видин
 
06.01.2017 г.
Заместник областният управител Албена Георгиева присъства на празничното честване на Богоявление във Видин
17-годишният видинчанин Николай Милчов пръв извади богоявленския кръст от водите на река Дунав
 
05.01.2017 г.
Областният щаб за защита при бедствия във Видин обсъди готовността и единодействието си при усложнени зимна обстановка
Заседанието бе свикано от областния управител и председател на Щаба Момчил Станков във връзка с очакваното у нас влошаване на метеорологичните условия
 
29.12.2016 г.
Комисията по заетостта във Видин оцени проекти на работодатели за обучения и заетост по ОП "Развитие на човешките ресурси"
Заместник областният управител Албена Георгиева проведе заседанието, на което бяха одобрени за финансиране 71 проекта за заетост на млади хора
 
24.12.2016 г.
Светли празници!
Да имаме вяра в тържеството на живота и в непобедимата сила на духа, пожелава областният управител Момчил Станков в празнично си обръщение към гражданите на област Видин
 
23.12.2016 г.
Областният управител на Видин обсъди с кметовете на общини мерките за овладяването на епизоотичната обстановка в региона
Унищожени са четири огнища на птичи грип, отхвърлени са съмненията за заболяването в пети обект
 
23.12.2016 г.
Коледарска дружина от читалище „Цвят” поздрави служителите на Областна администрация-Видин
 
20.12.2016 г.
Областният управител на Видин разпореди мерки за ограничаване и ликвидиране на огнищата на птичи грип в региона
Заповедта бе приета от Областната епизоотична комисия, която днес заседава извънредно под председателството на заместник областния управител Албена Георгиева
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация