TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Областен управител на област Видин
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.
Забележителности
На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.
Сред по-важните от тях са:
Замък Баба Вида
Видинската крепост Калето
Турски конак Колука
Кръстатата казарма
Мавзолей на Антим I

Добре дошли във Видин!

Местоположение
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.
Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички.
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Новини
26.08.2016 г.
Спира се за 3 часа електрозахранването на Областна администрация – Видин
В сградата на ул. „Дунавска” №6 няма да има ток от 13.00 до 16.00 часа днес
 
26.07.2016 г.
Щабно учение за готовността и взаимодействието между институциите при възникване на голям горски пожар се проведе в Белоградчик
В събитието участваха ръководители и представители на национални и регионални служби по безопасност и защита на населението
 
25.07.2016 г.
Областният управител Момчил Станков ще даде начало на щабно учение за защита при възникване на горски пожар на територията на област Видин
Събитието ще се проведе на 26 юли в Белоградчик
 
19.07.2016 г.
Областният управител на Видин проведе среща с кметове и представители на образованието и бизнеса в региона
Основна тема на разговора бе взаимодействието между местната власт, училища и фирми за успешната реализация на инициативата за разкриването на Обучителен център на Русенския университет
 
15.07.2016 г.
Русенският университет обяви прием във Видин и по специалността „Индустриален мениджмънт”
Тя бе добавена в списъка на обявените в началото шест специалности, в отговор на нарастващия интерес към кандидатстудентската кампания в областта
 
13.07.2016 г.
На 30 септември 2016 г. се открива Обучителен център-Видин към Русенски университет „Ангел Кънчев”
Това обявиха на пресконференция във Видин областният управител Момчил Станков и ректорът на университета проф. д-р Велизара Пенчева
 
12.07.2016 г.
Областният обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията заседава днес
По време на заседанието, ръководено от заместник областния управител Албена Георгиева, бе представена инициативата "Индекс на Местната система за почтеност"
 
07.07.2016 г.
Продължава приемът на студенти в Обучителен център-Видин към Русенски университет „Ангел Кънчев”
Областният управител Момчил Станков призовава младите хора и всички граждани, които биха искали да придобият образователно квалификационна степен „бакалавър”, да се възползват от възможностите да се обучават във Видин като редовни студенти на Русенския университет
 
01.07.2016 г.
Областният управител на Видин заминава на работно посещение в Ортенау, Германия
 
29.06.2016 г.
Расте броят на кандидат-студентите за Обучителен център-Видин към Русенския университет
25-годишната Ивета Иванова получи студентската си книжка днес в Центъра за прием на документи в Областна администрация - Видин
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация