TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Избори
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция

Областен управител на област Видин
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.
Забележителности
На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.
Сред по-важните от тях са:
Замък Баба Вида
Видинската крепост Калето
Турски конак Колука
Кръстатата казарма
Мавзолей на Антим I

Добре дошли във Видин!

Местоположение
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.
Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички.
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Новини
20.04.2015 г.
Министър Ангелкова: Над 22 хил. круизни туристи са посетили Видин през 2014 година
Това стана ясно на среща на министъра на туризма Николина Ангелкова с представители на местната власт и туристическия бранш от региона
 
16.04.2015 г.
Областният управител Момчил Станков поздрави видинските юристи за професионалния им празник
Събитието се чества в Деня на конституцията - 16 април
 
13.04.2015 г.
Областният управител на Видин присъства на Великденския празник край Алботинския скален манастир
 
08.04.2015 г.
Заместник областният управител Огнян Ценков поздрави победителите в ученически литературен конкурс
С проявата на тема „Имам една мечта” беше отбелязан Международният ден на ромите – 8 април
 
08.04.2015 г.
Стартира кампанията „Да изчистим България” в област Видин
Областният управител Момчил Станков обяви началото й на информационна среща с организаторите от „БТВ Медиа Груп”
 
07.04.2015 г.
Заместник областният управител Албена Георгиева приветства участниците в Младежка трудова борса - Видин
В срещата за трудово договаряне се включиха над 200 безработни младежи и повече от 30 работодатели от региона
 
07.04.2015 г.
Областният управител Момчил Станков поздрави видинските медицински специалисти по случай Международния ден на здравето
 
02.04.2015 г.
Проверява се състоянието на защитните диги в област Видин
Проверката започва от днес по разпореждане на областния управител Момчил Станков
 
02.04.2015 г.
Дискусионен форум за пазара на труда в област Видин
Събитието беше открито от заместник областния управител Албена Георгиева
 
01.04.2015 г.
Напредва проектът за високоскоростен интернет на територията на област Видин
Областният експертен съвет по Закона за устройство на територията одобри инвестиционен проект за проектиране и изграждане на 110 км оптични кабелни трасета с териториален обхват Видин – Макреш – Чупрене
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация