TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Областен управител на област Видин
“Област Видин – динамично развиваща се област, постигаща висок икономически растеж и заетост, устойчиво развитие, подобрено качество на живот и съхранено, и популяризирано природно и културно наследство”.
Забележителности
На територията на област Видин се намират забележителни природни феномени, защитени местности и видове, и множество културно-исторически паметници от всички исторически епохи.
Сред по-важните от тях са:
Замък Баба Вида
Видинската крепост Калето
Турски конак Колука
Кръстатата казарма
Мавзолей на Антим I

Добре дошли във Видин!

Местоположение
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра.
Област Видин е разположена в северозападната част на Дунавската равнина. Цялата й територия се заема от Видинската низина, която се простира между завоя на р. Дунав при гр. Видин и отстъпващите далеч на югозапад планински хълмове. Областта включва обширни площи - полета, хълмове и малки горички.
Център на областта е град Видин, разположен на брега на р. Дунав, на най-ниската тераса на Видинската низина с надморска височина 30-35 метра и топографска повърхност с лек наклон (0.5 до 3-4%) в посока север и североизток.

Новини
27.10.2016 г.
Видинският областен щаб за защита при бедствия обсъди готовността си за действие при зимни условия
Заседанието бе свикано от областния управител на Видин и председател на Щаба Момчил Станков
 
26.10.2016 г.
Видин чества духовния си празник на 26 октомври – Димитровден
В тържествените прояви се включиха областният управител Момчил Станков и заместничката му Албена Георгиева
 
26.10.2016 г.
Областният управител честити празника на гражданите и строителите на Видин
Нека бъдем изпълнени с вяра в собствените ни сили и с твърдост пред изпитанията, които само заедно можем да преодолеем, апелира Момчил Станков
 
19.10.2016 г.
Заместник областният управител на Видин Елка Георгиева приветства над 70 читалищни дейци от областта
На кръгла маса в община Видин самодейците обсъждат ролята на читалищата като средища за развитие на общностите
 
18.10.2016 г.
Мерки за безопасност на движението по пътищата обсъди ресорната областна комисия във Видин
Заседанието се проведе днес под председателството на заместник областния управител Албена Георгиева
 
17.10.2016 г.
Областният управител на Видин назначи 20 безработни лица по Регионална програма за заетост
Наетите работници ще се грижат за поддържането и опазването на сгради – държавна собственост
 
14.10.2016 г.
Заместник областният управител Албена Георгиева присъства на откриването на извънболничен център за терапия на зависимости
„Клиника Канчелов” ще предлага във Видин специализирано лечение на зависимости, алкохолни, психични и психологични проблеми
 
13.10.2016 г.
Заместник областният управител Албена Георгиева чете приказка на малчуганите във видинската детска градина „Русалка”
В провеждащата се „Национална седмица на четенето” Албена Георгиева зарадва с детски книжки над 50 малчугани
 
12.10.2016 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Момчил Станков изпрати поздравителни адреси до всички 11 кметове на общини в региона
 
10.10.2016 г.
Новоизбраният Общински съвет в Ружинци положи клетва в присъствието на областния управител на Видин
11-те общински съветници единодушно преизбраха за свой председател Димитринка Гергова
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация