TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател Новини Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител Албена Георгиева участва в работна среща, свикана от вицепремиера Томислав Дончев
28.07.2017 г.Областният управител на Видин Албена Георгиева участва в работна среща, свикана от вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа Томислав Дончев, която се проведе на 27 юли 2017 г. в Министерския съвет.
В работната среща участваха представители на областните администрации, Националното сдружение на общините и Върховната административна прокуратура.
По време на срещата заместник главният прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Ася Петрова обяви, че тече анализ на незаконосъобразни решения на местната от власт от 2016 г. насам и до момента са депозирани близо 1500 протеста срещу общински наредби и норми. „Съзнаваме необходимостта от взаимодействие в усилията за преустановяване на тези противозаконни практики и сме готови да сътрудничим с областните администрации и органите на местната власт за тяхното преодоляване по предвидения в закона ред“, допълни Петрова.
Методология, базирана на анализа на прокуратурата за депозираните протести срещу общински наредби и норми, ще бъде изготвена от администрацията на Министерския съвет в продължение на усилията на правителството за намаляване на административната тежест. Методическият документ ще подпомага областните управители в контролната им дейност по отношение на законосъобразността на актовете на общинските съвети като част от мерките за подобряване и оптимизиране на услугите за гражданите и бизнеса. В допълнение предстои Съветът за административна реформа да одобри модел за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги чрез уеднаквяване на наименования на услуги и документи, на процедури, образци и срокове за извършване на услугите.
Административната реформа е комплексно усилие, което изисква комплексен подход. Задачата ни е голяма и тя не може да бъде изпълнена със сепаративни действия в отделните администрации, заяви Дончев в подкрепа на решението в разговора с областните управители да участват всички въвлечени страни, включително представители на местната власт, прокуратурата и Държавната агенция за електронно управление.
Областна администрация Видин, в изпълнение на решение от заседанието на МС от 28 юни 2017 г. за „Извършване на детайлен преглед на предоставяните административни услуги и идентифициране на възможности за намаляване на административната тежест“ изготви предложения до Администрацията на Министерски съвет, които целят улесняване на гражданите и бизнеса.

Предложенията на Областна администрация Видин включват осигуряване на безплатен служебен достъп на областните администрации до поддържаните регистри и бази данни на ресорни министерства, агенции и общински администрации, с цел получаване по служебен път на актуални скици на имоти; удостоверения за наследници; удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции; информация за вписвания, отбелязвания и заличавания по партида на имотите и други.
В предложението си за подобряване на административното обслужване администрацията е включила и идеята за унифициране на заявленията и изискваните документи, по административни услуги, предоставяни от областните администрации.
При извършения преглед на административните услуги, предоставяни от ОА Видин, публикувани в Административния регистър, свързани с регионалното развитие и териториалното устройство е установено, че някои от документите могат да отпаднат. Това са: документ за платена такса, акт за държавна собственост - копие, удостоверение за данъчна оценка при услуга „Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост“. Отпадането на посочените документи ще бъде направено без да са необходими промени в нормативната база. Ще бъдат актуализирани само вътрешноадминистративните правила в Областна администрация Видин.
До месец септември нарочна работна група с представители на централната администрация и областните управители ще анализира всички получени предложения и ще подготви условията за тяхното прилагане в действие.


 • В прессъобщението е ползвана информация от правителствената пресслужба.
  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=4257&g  Новини
  16.10.2017 г.
  Информационно събитие по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз
  На 17 октомври 2017 г., от 17,00 часа в салона на читалище „Развитие – 1926 г.“ в село Антимово, община Видин ще се проведе второто за област Видин информационно събитие
   
  12.10.2017 г.
  Поздравителен адрес от Областния управител на област Видин по повод Деня на българската община
  12 октомври - Ден на българската община
   
  12.10.2017 г.
  „Мениджър за един ден“ в Областна администрация Видин
  В рамките на деня амбициозни младежи се запознаха с работата на областния управител и неговата администрация
   
  11.10.2017 г.
  Областният управител Албена Георгиева откри първото, за област Видин, информационно събитие посветено на 10-годишнината от членството на България в ЕС и предстоящото европредседателство
  Събитието се проведе на 10 октомври 2017 г., в салона на читалище „Развитие-1893“ в Белоградчик
   
  09.10.2017 г.
  Информационно събитие по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз
  На 10 октомври 2017 г., от 17,00 часа в салона на читалище „Развитие“ в град Белоградчик ще се проведе първото за област Видин информационно събитие от Работната програма за 2017 година на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
   
  05.10.2017 г.
  Областният управител поздрави учителите по повод Международния ден на учителя
   
  02.10.2017 г.
  Експертно обществено обсъждане на Проект на Актуализирана стратегия за национална сигурност
  Предложения от гражданското общество във връзка с проекта на стратегическия документ могат да бъдат изпращани в до 6 октомври 2017 г.
   
  22.09.2017 г.
  Празнуваме 109 години от обявяването на Независимостта на България
  Областният управител присъства на тържественото честване по повод 22 септември
   
  21.09.2017 г.
  Поздравителен адрес от Областния управител на област Видин по повод Деня на Независимостта
   
  21.09.2017 г.
  21 Септември 2017 г. - Европейски ден без загинали на пътя
   
  2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация