TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател Новини Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител Албена Георгиева участва в работна среща, свикана от вицепремиера Томислав Дончев
28.07.2017 г.Областният управител на Видин Албена Георгиева участва в работна среща, свикана от вицепремиера и председател на Съвета за административна реформа Томислав Дончев, която се проведе на 27 юли 2017 г. в Министерския съвет.
В работната среща участваха представители на областните администрации, Националното сдружение на общините и Върховната административна прокуратура.
По време на срещата заместник главният прокурор и ръководител на Върховната административна прокуратура Ася Петрова обяви, че тече анализ на незаконосъобразни решения на местната от власт от 2016 г. насам и до момента са депозирани близо 1500 протеста срещу общински наредби и норми. „Съзнаваме необходимостта от взаимодействие в усилията за преустановяване на тези противозаконни практики и сме готови да сътрудничим с областните администрации и органите на местната власт за тяхното преодоляване по предвидения в закона ред“, допълни Петрова.
Методология, базирана на анализа на прокуратурата за депозираните протести срещу общински наредби и норми, ще бъде изготвена от администрацията на Министерския съвет в продължение на усилията на правителството за намаляване на административната тежест. Методическият документ ще подпомага областните управители в контролната им дейност по отношение на законосъобразността на актовете на общинските съвети като част от мерките за подобряване и оптимизиране на услугите за гражданите и бизнеса. В допълнение предстои Съветът за административна реформа да одобри модел за стандартизиране и унифициране на предоставяните от областните администрации услуги чрез уеднаквяване на наименования на услуги и документи, на процедури, образци и срокове за извършване на услугите.
Административната реформа е комплексно усилие, което изисква комплексен подход. Задачата ни е голяма и тя не може да бъде изпълнена със сепаративни действия в отделните администрации, заяви Дончев в подкрепа на решението в разговора с областните управители да участват всички въвлечени страни, включително представители на местната власт, прокуратурата и Държавната агенция за електронно управление.
Областна администрация Видин, в изпълнение на решение от заседанието на МС от 28 юни 2017 г. за „Извършване на детайлен преглед на предоставяните административни услуги и идентифициране на възможности за намаляване на административната тежест“ изготви предложения до Администрацията на Министерски съвет, които целят улесняване на гражданите и бизнеса.

Предложенията на Областна администрация Видин включват осигуряване на безплатен служебен достъп на областните администрации до поддържаните регистри и бази данни на ресорни министерства, агенции и общински администрации, с цел получаване по служебен път на актуални скици на имоти; удостоверения за наследници; удостоверения за наличие или липса на реституционни претенции; информация за вписвания, отбелязвания и заличавания по партида на имотите и други.
В предложението си за подобряване на административното обслужване администрацията е включила и идеята за унифициране на заявленията и изискваните документи, по административни услуги, предоставяни от областните администрации.
При извършения преглед на административните услуги, предоставяни от ОА Видин, публикувани в Административния регистър, свързани с регионалното развитие и териториалното устройство е установено, че някои от документите могат да отпаднат. Това са: документ за платена такса, акт за държавна собственост - копие, удостоверение за данъчна оценка при услуга „Издаване на удостоверения за наличие или липса на акт за държавна собственост“. Отпадането на посочените документи ще бъде направено без да са необходими промени в нормативната база. Ще бъдат актуализирани само вътрешноадминистративните правила в Областна администрация Видин.
До месец септември нарочна работна група с представители на централната администрация и областните управители ще анализира всички получени предложения и ще подготви условията за тяхното прилагане в действие.


 • В прессъобщението е ползвана информация от правителствената пресслужба.
  http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0212&n=4257&g  Новини
  16.08.2017 г.
  Временни промени в движението на всички пътнически и бързи влакове, които пътуват „от” и „към” Видин
  Националният железопътен превозвач „БДЖ ПП” ЕООД уведомява, че в периода от 21.08.2017г./08:00ч. до 27.08.2017г./10:00ч., ще има временни промени в движението на всички пътнически и бързи влакове, които пътуват 'от' и 'към' Видин
   
  11.08.2017 г.
  Безработни от шест видински общини ще бъдат наети по Национална програма за обучение и заетост „Работа“
  Безработни лица от общините Ружинци, Димово, Чупрене, Макреш, Грамада и Брегово ще могат да бъдат наети по програма „Работа“. Предвиденият ресурс по програмата е 2 млн.лв., а финансирането е от бюджета на Министерството на труда и социалната политика.
   
  04.08.2017 г.
  Заместник областният управител Елка Георгиева участва в заседание на Комитета за наблюдение по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ –БЪЛГАРИЯ 2014-2020г.
  Заместник областният управител на област Видин Елка Георгиева, в качеството й на член на Комитета за Наблюдение по Програма ИНТЕРРЕГ V-A РУМЪНИЯ –БЪЛГАРИЯ 2014-2020г.,участва в деветото редовно заседание на Съвместния комитет по трансграничната програма, което се проведе на 2 август 2017г. в румънската столица Букурещ.
   
  28.07.2017 г.
  Областният управител Албена Георгиева участва в работна среща, свикана от вицепремиера Томислав Дончев
  На срещата бяха идентифицирани възможности за намаляване на административната тежест.
   
  26.07.2017 г.
  Областният управител Албена Георгиева подпомогна с лични средства болно момиче
   
  25.07.2017 г.
  Междуведомствена работна среща за предприети мерки и мероприятия за защита на горските територии от пожари
  През изминалите месеци на 2017 г. в област Видин няма регистриран голям горски пожар
   
  24.07.2017 г.
  Областният управител присъства на заседание на Общински съвет Ружинци
  Поканата бе във връзка с незаконосъобразно решение на Общински съвет Ружинци
   
  21.07.2017 г.
  Албена Георгиева се срещна с Н.Пр. Ерик Льобедел – посланик на Франция в България
   
  18.07.2017 г.
  Албена Георгиева се включи в отбелязването на 180 години от рождението на Васил Левски
  "Името на Васил Левски ще остане завинаги като символ на безсмъртие и родолюбие в сърцата на българите.“
   
  14.07.2017 г.
  Областният управител бе гост на отбелязването на 25-годишнината от създаването на Дружество „Военноинвалид“ в град Видин
   
  2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация