TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Албена Георгиева откри работен форум, свързан с демографските и социални проблеми в област Видин
30.08.2017 г.


Областният управител на област Видин Албена Георгиева откри среща – дискусия, относно демографските и социални проблеми в областта, инициирана от Министерство на труда и социалната политика, която се проведе на 29 август 2017 г. в Конферентния център на Областна администрация Видин.
На срещата присъстваха заместник-министърът на труда и социалната политика Султанка Петрова, заместник-министърът на икономиката Александър Манолев, Георги Бърдаров – съветник към социалното министерство по демографската политика, заместник областните управители на област Видин, представители на местната власт, на териториални звена на централната изпълнителна власт и неправителствени организации работещи в социалната сфера. В дискусионната част на форума се включи и заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Йовев.
В началото на срещата Албена Георгиева изрази подкрепата си към инициативата на социалното министерство да провежда работни срещи в различни краища на България и по този начин да дава възможност на местните власти и гражданското общество, от една страна да поставят проблемите и въпросите, които ги вълнуват, и от друга - да отправят своите предложения и идеи за решаване на съответните казуси.
В изказването си Георгиева отбеляза, че предизвикателствата пред област Видин не са малко, но те могат да бъдат преодолени само чрез конструктивен диалог и взаимна воля между държавата, местната власт и гражданското общество и отправи апел към присъстващите на форума за активност в дискусията.
Заместник-министърът Султанка Петрова представи пред аудиторията инициативата на социалното министерство, основана на принципа на регионалните демографски политики. Начинанието включва поредица от срещи-дискусии с местните власти и общности за изясняване на характеристиките, особеностите, нуждите и проблемите на всеки един регион и намиране на решения на място, които да подобрят демографската ситуация.
Александър Манолев - Заместник-министър на икономиката, подчерта в изявлението си, че развитието на региона е приоритет за правителството и активно се презентира пред потенциални инвеститори, като бе даден пример с индустриална зона Видин, към която има конкретен инвеститорски интерес.
Манолев обърна внимание и на факта, че в рамките на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ е заложена хоризонтална цел за насърчаване на икономическото развитие на Северозападния район. Към настоящия момент около 30% от всички сключени договори по ОПИК се изпълняват в Северозападния район, като те са на обща стойност от над 264 млн. лв. Успешно приключилите договори са 158 и благодарение на тях са инвестирани над 73 млн. лв. в икономиката на региона.
Представители от Министерство на труда и социалната политика, представиха информация за състоянието и тенденциите на жизненото равнище, пазара на труда и доходите в област Видин, националната политика в областта на социалната икономика, състоянието и тенденциите на демографските проблеми. По време на дискусията бяха поставени въпроси, свързани с предстоящите програми за заетост, както и за предоставяните социални услуги на територията на областта.
Днес, 30 август 2017 г., екипът на Министерство на труда и социалната политика е на посещение в общините Ружинци, Бойница и Белоградчик.

Новини
23.11.2017 г.
Информационно събитие по Комуникационната стратегия в село Връв
Събитието се състоя на 21 ноември в местното читалище.
 
22.11.2017 г.
Областният управител Албена Георгиева присъства на открит урок по пътна безопасност в детска градина „Арабела”
Децата разиграха различни пътни ситуации, като показаха отлични знания и умения
 
21.11.2017 г.
Поздравление по случай Деня на християнското семейство и младеж
"Нека се обърнем с благодарност към семействата си за тяхната подкрепа и безрезервна обич."
 
21.11.2017 г.
Съобщение на основание чл. 149, ал. 6 от Закон за устройство на територията
 
21.11.2017 г.
Албена Георгиева участва в заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в област Враца
Обсъдиха се съвместни действия между областите Видин, Монтана и Враца при евентуална усложнена зимна обстановка.
 
20.11.2017 г.
Днес във Видин бе открит обновения пристанищен терминал „Видин-Център“
Областният управител откри събитието.
 
17.11.2017 г.
На 19 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
Обръщение на областния управител Албена Георгиева към гражданите на област Видин по повод Деня за възпоменание на жертвите от ПТП
 
14.11.2017 г.
В община Ново село отбелязаха 10 годишнината от членството на България в ЕС
Събитието е част от Работна програма за 2017 година на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
 
13.11.2017 г.
Албена Георгиева, областен управител на област Видин: Започна почистването на крепостните стени, част от отбранителната система „Калето”
До края на месеца ще бъдат почистени близо 1 км крепостни стени с обща площ от над 8000 квадратни метра.
 
09.11.2017 г.
Заместник областният управител Елка Георгиева присъства на творческата вечер, организирана по повод 70-годишнината на писателя Владимир Зарев
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация