TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител Албена Георгиева: Област Видин е в готовност за посрещане на зимата
03.11.2017 г.
„Област Видин е в готовност за посрещане на зимата.“ – това съобщи областният управител на област Видин Албена Георгиева.
Проведено е заседание на Щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и взаимодействие н националния щаб, на което присъстваха и кметове на общини, и ръководители на териториални звена. Със заповед на областния управител е разпоредено кметовете на общини и ръководители на териториални звена да предприемат необходимите действия при подготовката за работа при зимни условия.
На територията на общините в област Видин е създадена организация по планирането на защитата при бедствия при усложнена зимна обстановка, като в две от тях - Грамада и Димово, в момента се провеждат процедури за избор на изпълнители за поддържане на пътната мрежа.
Общините Белоградчик, Бойница, Брегово, Видин, Кула, Макреш и Ружинци имат сключени договори за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, Чупрене и Ново село разполагат със собствена техника за почистване общинската пътна мрежа. Община Грамада също разполага със собствена техника за зимно поддържане на част от общинската пътна мрежа и провежда процедура за избор на изпълнител, за почистване на останалата част от пътната мрежа.
Всички общини на територията на областта са осигурили необходимия финансов ресурс за обезпечаване снегопочистването на общинските пътни мрежи на територията на област Видин. Проведени са заседания на всички общински щабове за защита при бедствия и е създадена необходимата организация за поддържане на общинските пътища и улиците в населените места.
Областно пътно управление Видин има готовност за посрещане на зимния сезон, като част от техниката, в момента е ангажирана с извършването на пътни ремонти, но има готовност за преоборудване в рамките на 24 часа.
Изготвен е План за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа на ОПУ - Видин. Той има за цел да оптимизира организацията и изпълнението на дейностите по зимното поддържане и подобряване на координацията на действията между участниците в процеса за осигуряване на нормалната експлоатация на пътищата при зимни условия.
В ОПУ - Видин е сформиран оперативен щаб, който през зимен сезон 2017/2018 г. ще е постоянно действащ. По утвърден график членовете на оперативния щаб ще набират и подават информация за състоянието на РПМ, метеорологичната обстановка, временна организация на движението и извършваните ремонтни дейности на територията на област Видин. При възникнала обстановка, дежурните в ОПУ и РПС Видин, Кула и Белоградчик ще поддържат връзка с дежурните при ОДМВР - Видин и РД ПБЗН - Видин.
По информация на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” пожарната и спасителната техника е приведена в готовност за работа при усложнени метеорологични условия. Трите пожарни служби в областта разполагат с високо проходима и специализирана техника за извозване, издирване и спасяване на хора, за доставка на лекарства и стоки от първа необходимост.
От „ЧЕЗ Разпределение България" АД имат готовност за осигуряване на нормалното електроснабдяване на потребителите през зимния сезон на 2017/2018г.
По данни на „ВиК” ЕООД – Видин са направени обходи на всички външни и вътрешни водопроводни мрежи в област Видин, регистрираните и новооткрити аварии и течове се отстраняват своевременно. Работи се и за осигуряване на съоръженията против замръзване.
От РЗИ – Видин съобщиха, че е създадена организация за своевременно транспортиране и хоспитализиране на спешни случаи, родилки, болни, нуждаещи се от хемодиализа, както и тежко болни. При необходимост има възможност за временно увеличаване на легловия фонд. Актуализиран е списъкът с имена и адреси на болните, подлежащи на хемодиализа. Обезпечен е резерв от лекарствени средства и медицински консумативи за извършване на лечебно-диагностична дейност за период от около 30 дни. Наличната техника е в изправно състояние и е в готовност за работа при зимни условия.
Албена Георгиева апелира за навременна координация и взаимодействие между компетентните институции и екипите на общините през зимния сезон. Областният управител се обърна и към всички шофьори при настъпване на зимната обстановка да спазват въведените ограничения по пътищата, за да не се стига до усложняване.

Новини
23.11.2017 г.
Информационно събитие по Комуникационната стратегия в село Връв
Събитието се състоя на 21 ноември в местното читалище.
 
22.11.2017 г.
Областният управител Албена Георгиева присъства на открит урок по пътна безопасност в детска градина „Арабела”
Децата разиграха различни пътни ситуации, като показаха отлични знания и умения
 
21.11.2017 г.
Поздравление по случай Деня на християнското семейство и младеж
"Нека се обърнем с благодарност към семействата си за тяхната подкрепа и безрезервна обич."
 
21.11.2017 г.
Съобщение на основание чл. 149, ал. 6 от Закон за устройство на територията
 
21.11.2017 г.
Албена Георгиева участва в заседание на Областния щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в област Враца
Обсъдиха се съвместни действия между областите Видин, Монтана и Враца при евентуална усложнена зимна обстановка.
 
20.11.2017 г.
Днес във Видин бе открит обновения пристанищен терминал „Видин-Център“
Областният управител откри събитието.
 
17.11.2017 г.
На 19 ноември отбелязваме Световния ден за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
Обръщение на областния управител Албена Георгиева към гражданите на област Видин по повод Деня за възпоменание на жертвите от ПТП
 
14.11.2017 г.
В община Ново село отбелязаха 10 годишнината от членството на България в ЕС
Събитието е част от Работна програма за 2017 година на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
 
13.11.2017 г.
Албена Георгиева, областен управител на област Видин: Започна почистването на крепостните стени, част от отбранителната система „Калето”
До края на месеца ще бъдат почистени близо 1 км крепостни стени с обща площ от над 8000 квадратни метра.
 
09.11.2017 г.
Заместник областният управител Елка Георгиева присъства на творческата вечер, организирана по повод 70-годишнината на писателя Владимир Зарев
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация