TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Безработни лица от област Видин започнаха работа по Регионалната програма за заетост
08.06.2018 г.
Областният управител на област Видин Албена Георгиева връчи трудовите договори на 16 безработни лица, които ще работят към Областна администрация Видин до декември 2018 г. на длъжност „Работник поддръжка“. В средата на юни ще бъде назначено още едно лице, с което ще се запълни квотата на администрацията по Регионалната програма.
Основните отговорности на наетите лица са свързани с поддържане и опазване на сгради и терени държавна собственост.
Общо 104 са безработните лица от област Видин, които са включени в Регионалната програма за заетост на областта за 2018 г. Средствата за област Видин, осигурени от държавния бюджет за работна заплата на наетите лица са в размер на 410 710 лева.
В сравнение с миналата година увеличението е в размер на 153 076 лева.
За цялата страна средствата осигурени с Решение на Министерския съвет са близо 8 млн.лв., което осигурява заетост на 2 000 безработни лица. 5,18 % от цялата сума е определена за област Видин.
Разпределението на работните места, съгласно Регионалната програма, по общини е както следва: община Видин осигурява работа на 20 безработни лица, Белоградчик и Димово - назначават по 11 лица, Ружинци - 10, 7 лица се назначават в общините Брегово и Кула, в Чупрене осигуряват работа на 6 лица, в Макреш на 5, в Грамада на 4, по три лица работят в общините Ново село и Бойница.
Общо в 26 населени места от област Видин работят наетите по програмата лица. Осигурената заетост е на пълен работен ден при минимална за страната работна заплата.
Обхванатите от програмата лица са били регистрирани в съответните бюра по труда и са попадали в някоя от допустимите целеви групи:
 Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г. младежи, които нито се обучават, нито са заети;
 безработни над 50-годишна възраст;
 безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 безработни без или с ниска степен на придобито образование (включително от ромски произход);
 безработни лица с трайни увреждания;
 продължително безработни лица;
 неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.

Крайният срок за изпълнението на Регионалната програма за заетост е декември 2018 г.


Новини
19.07.2018 г.
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите
Предприети са превантивни мерки на територията на цялата страна във връзка с епизоотичната обстановка
 
11.07.2018 г.
Заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания
 
10.07.2018 г.
Обстановката в област Видин е спокойна
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в тържественото събрание по случай професионалния празник на МВР
Старши комисар Петър Коцин, директор на ОД на МВР-Видин, връчи грамота на Албена Георгиева за отлично сътрудничество
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в кръгла маса на тема „Пригодност за заетост на завършилите висше образование“
 
05.07.2018 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи новия подход за регионално развитие във Видин
Дискусионният форум се организира от областния управител Албена Георгиева
 
05.07.2018 г.
Поздравителен адрес от областния управител Албена Георгиева по повод професионалния празник на служителите в Министерство на вътрешните работи
 
04.07.2018 г.
Албена Георгиева, областен управител: Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера
Проведе се обществено обсъждане на Проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги
 
29.06.2018 г.
Продължава контрола и въвеждането на превантивни мерки за недопускане на болестта „Африканска чума по свинете” на българска територия
Областният управител Албена Георгиева обсъди конкретни превантивни мерки с представители на всички институции, ангажирани с контрола и превенцията за недопускане на болестта
 
29.06.2018 г.
Албена Георгиева: Възстановена е чешмата между двете капии при крепостта Баба Вида
"Работим с желание да подобрим условията за живот в област Видин"
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация