TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2018
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Безработни лица от област Видин започнаха работа по Регионалната програма за заетост
08.06.2018 г.
Областният управител на област Видин Албена Георгиева връчи трудовите договори на 16 безработни лица, които ще работят към Областна администрация Видин до декември 2018 г. на длъжност „Работник поддръжка“. В средата на юни ще бъде назначено още едно лице, с което ще се запълни квотата на администрацията по Регионалната програма.
Основните отговорности на наетите лица са свързани с поддържане и опазване на сгради и терени държавна собственост.
Общо 104 са безработните лица от област Видин, които са включени в Регионалната програма за заетост на областта за 2018 г. Средствата за област Видин, осигурени от държавния бюджет за работна заплата на наетите лица са в размер на 410 710 лева.
В сравнение с миналата година увеличението е в размер на 153 076 лева.
За цялата страна средствата осигурени с Решение на Министерския съвет са близо 8 млн.лв., което осигурява заетост на 2 000 безработни лица. 5,18 % от цялата сума е определена за област Видин.
Разпределението на работните места, съгласно Регионалната програма, по общини е както следва: община Видин осигурява работа на 20 безработни лица, Белоградчик и Димово - назначават по 11 лица, Ружинци - 10, 7 лица се назначават в общините Брегово и Кула, в Чупрене осигуряват работа на 6 лица, в Макреш на 5, в Грамада на 4, по три лица работят в общините Ново село и Бойница.
Общо в 26 населени места от област Видин работят наетите по програмата лица. Осигурената заетост е на пълен работен ден при минимална за страната работна заплата.
Обхванатите от програмата лица са били регистрирани в съответните бюра по труда и са попадали в някоя от допустимите целеви групи:
 Безработни младежи до 29 г. с подгрупа до 25г. младежи, които нито се обучават, нито са заети;
 безработни над 50-годишна възраст;
 безработни без или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 безработни без или с ниска степен на придобито образование (включително от ромски произход);
 безработни лица с трайни увреждания;
 продължително безработни лица;
 неактивни лица, желаещи да работят в т.ч. обезкуражени лица.

Крайният срок за изпълнението на Регионалната програма за заетост е декември 2018 г.


Новини
19.10.2018 г.
19 октомври - Ден на българския лекар
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави лекарите от областта
 
19.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри информационно събитие свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста
Събитието се състоя в салона на читалището в село Каленик
 
16.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
Проектът ще бъде представен на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София
 
16.10.2018 г.
Информация за потребностите на работодателите от област Видин бе представена на заседание на Комисията по заетост
Областният управител отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно
 
12.10.2018 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Общините са стабилната опора на държавността и гарант за демократичните процеси
 
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“)
 
10.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
Събитията са подготвени по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
 
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
Област Видин бележи ръст на реализирани проекти през настоящия програмен период
 
04.10.2018 г.
Предприемат се необходимите мерки за безопасното придвижване на учениците от област Видин
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди мероприятия за отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 
27.09.2018 г.
В област Видин са получени 24 500 лева за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война
Осигурените от правителството средства са преведени на 5 общини от региона
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация