TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2018
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Представен бе Годишния мониторингов доклад за 2017 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
27.06.2018 г.
В Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Албена Георгиева. В началото на заседанието Георгиева представи новия заместник областен управител Лъчезар Попиванов, който става заместник председател на Съвета.
В началото на срещата Пролет Георгиева, главен експерт в областна администрация Видин представи Годишния мониторингов доклад за 2017 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. Отчетено бе състоянието на мрежата от социални услуги предлагани в областта към края на м.г., както и реализираните дейности. Общият брой на социалните услуги държавно –делегирана дейност в края на 2017 г. е 62 - от тях 42 услуги са за пълнолетни лица и 23 услуги за деца. През миналата година са били закрити 2 социални услуги, разкрити – 3, а с променен капацитет са били 5 социални услуги. Отчетено бе и продължаване на процеса по деинституционализация в областта, като е намаляван капацитет на домовете предлагащи социални услуги. В Дома за деца лишени от родителска грижа в Белоградчик през 2016 г. са били настанени 35 деца, а в края на 2017 г. техния брой е 18.
Пълният текст на Годишния мониторингов доклад за 2017 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги - 2016-2020 г. може да бъде видян на официалния сайт на Областна администрация – Видин.
Пред членовете на Областния съвет за развитие Десислава Обретенова, директор на специализираната администрация в ОА Видин, представи Устойчивия регионален план за мобилности в туризма по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“. След обсъждане от членовете на Областния съвет за развитие Планът бе единодушно приет.
В хода на заседанието на консултативния орган се представиха, обсъдиха и приеха Правилниците за организацията и дейността на Областния съвет за развитие и на Комисията по заетост към Съвета.
Областният управител благодари за активността на членовете на съвета и изтъкна важността на конструктивния диалог, който е в основата на добрата съвместна работа.


Новини
19.10.2018 г.
19 октомври - Ден на българския лекар
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави лекарите от областта
 
19.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри информационно събитие свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста
Събитието се състоя в салона на читалището в село Каленик
 
16.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
Проектът ще бъде представен на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София
 
16.10.2018 г.
Информация за потребностите на работодателите от област Видин бе представена на заседание на Комисията по заетост
Областният управител отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно
 
12.10.2018 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Общините са стабилната опора на държавността и гарант за демократичните процеси
 
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“)
 
10.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
Събитията са подготвени по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
 
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
Област Видин бележи ръст на реализирани проекти през настоящия програмен период
 
04.10.2018 г.
Предприемат се необходимите мерки за безопасното придвижване на учениците от област Видин
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди мероприятия за отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 
27.09.2018 г.
В област Видин са получени 24 500 лева за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война
Осигурените от правителството средства са преведени на 5 общини от региона
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация