TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Представен бе Годишния мониторингов доклад за 2017 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги
27.06.2018 г.
В Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе заседание на Областния съвет за развитие, председателствано от областния управител Албена Георгиева. В началото на заседанието Георгиева представи новия заместник областен управител Лъчезар Попиванов, който става заместник председател на Съвета.
В началото на срещата Пролет Георгиева, главен експерт в областна администрация Видин представи Годишния мониторингов доклад за 2017 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020 г. Отчетено бе състоянието на мрежата от социални услуги предлагани в областта към края на м.г., както и реализираните дейности. Общият брой на социалните услуги държавно –делегирана дейност в края на 2017 г. е 62 - от тях 42 услуги са за пълнолетни лица и 23 услуги за деца. През миналата година са били закрити 2 социални услуги, разкрити – 3, а с променен капацитет са били 5 социални услуги. Отчетено бе и продължаване на процеса по деинституционализация в областта, като е намаляван капацитет на домовете предлагащи социални услуги. В Дома за деца лишени от родителска грижа в Белоградчик през 2016 г. са били настанени 35 деца, а в края на 2017 г. техния брой е 18.
Пълният текст на Годишния мониторингов доклад за 2017 г. на Областната стратегия за развитие на социалните услуги - 2016-2020 г. може да бъде видян на официалния сайт на Областна администрация – Видин.
Пред членовете на Областния съвет за развитие Десислава Обретенова, директор на специализираната администрация в ОА Видин, представи Устойчивия регионален план за мобилности в туризма по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“. След обсъждане от членовете на Областния съвет за развитие Планът бе единодушно приет.
В хода на заседанието на консултативния орган се представиха, обсъдиха и приеха Правилниците за организацията и дейността на Областния съвет за развитие и на Комисията по заетост към Съвета.
Областният управител благодари за активността на членовете на съвета и изтъкна важността на конструктивния диалог, който е в основата на добрата съвместна работа.


Новини
19.07.2018 г.
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите
Предприети са превантивни мерки на територията на цялата страна във връзка с епизоотичната обстановка
 
11.07.2018 г.
Заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания
 
10.07.2018 г.
Обстановката в област Видин е спокойна
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в тържественото събрание по случай професионалния празник на МВР
Старши комисар Петър Коцин, директор на ОД на МВР-Видин, връчи грамота на Албена Георгиева за отлично сътрудничество
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в кръгла маса на тема „Пригодност за заетост на завършилите висше образование“
 
05.07.2018 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи новия подход за регионално развитие във Видин
Дискусионният форум се организира от областния управител Албена Георгиева
 
05.07.2018 г.
Поздравителен адрес от областния управител Албена Георгиева по повод професионалния празник на служителите в Министерство на вътрешните работи
 
04.07.2018 г.
Албена Георгиева, областен управител: Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера
Проведе се обществено обсъждане на Проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги
 
29.06.2018 г.
Продължава контрола и въвеждането на превантивни мерки за недопускане на болестта „Африканска чума по свинете” на българска територия
Областният управител Албена Георгиева обсъди конкретни превантивни мерки с представители на всички институции, ангажирани с контрола и превенцията за недопускане на болестта
 
29.06.2018 г.
Албена Георгиева: Възстановена е чешмата между двете капии при крепостта Баба Вида
"Работим с желание да подобрим условията за живот в област Видин"
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация