TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2018
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Албена Георгиева, областен управител: Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера
04.07.2018 г.
Днес в Конферентния център на Областна администрация Видин се проведе обществено обсъждане на Проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги.
В дискусията, организирана от областния управител на Видин Албена Георгиева, участваха представители на Регионална дирекция „Социално подпомагане“, дирекциите за социално подпомагане на територията на областта, представители на общините, на Регионално управление на образованието, Регионална здравна инспекция, бюрата по труда и неправителствени организации, работещи в социалната сфера. На общественото обсъждане присъства и заместник областният управител Анжело Методиев.
Проектът на Концепцията на Закона за социалните услуги е публикуван за обществено обсъждане на 8 юни т.г. на портала за обществено обсъждане и на страницата на Министерство на труда и социалната политика и всяка областна администрация следва да подаде своите предложения по него до 7 юли т.г., каза при откриването на обсъждането областният управител Албена Георгиева.
Георгиева уточни, че целта на обсъждането е осигуряване на публичност и прозрачност във всеки един етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги. „Особено важно е в процеса на дискусията да се чуят мненията, предложенията и коментарите по Проекта на най-широк кръг от хора, които да бъдат предоставени на създадената в Министерство на труда и социалната политика Работна група“, допълни областният управител.
По време на срещата експертът в Регионалната дирекция „Социално подпомагане”-Видин – Даниела Ангелова представи концепцията на Закона за социалните услуги, която предлага нова визия за бъдещата регламентация в сектора на социалните услуги. На практика Концепцията задава основните принципи за развитие на тази сфера и разписва целите и обхвата на бъдещия Закон за социалните услуги.
Директорът на Регионалната Дирекция „Социално подпомагане” Венцислав Боянов обяви, че на територията на Видинска област се предлагат общо 62 вида социални услуги, като техния брой е много различен за различните общини от областта. Той обяви, че според предложения проект на Концепция на Закона на социалните услуги се предвижда изготвянето на Национална карта на предлаганите социални услуги, както и е предвидена възможността няколко общини да ползват една социална услуга. Новото в предлаганата Концепция е и това, че социалните услуги вече ще могат да се финансират не само от делегираните бюджети, а и от други източници и ще има определен минимален пакет на предлаганите услуги. Според предложената Концепция в Закона ще залегне задължението за извършване на мониторинг на социалните услуги.
Заместник-кметът на община Видин Венци Пасков съобщи, че на територията на най-голямата община в област Видин към момента се предлагат 22 социални услуги, като 18 от тях се управляват от доставчици – неправителствени организации. В общината се предлагат и 4 общински услуги. Според Пасков новия закон ще даде възможност за подобряване работата на социалните услуги.
По време на общественото обсъждане директорът на дирекция „Социално подпомагане“ – Видин предложи в новия нормативен акт да бъде предвидена възможност в кризисни ситуации дирекциите да могат да извършват настанявания в социалните услуги дори при запълнен капацитет.
Всички предложения от заинтересованите страни по Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги могат да бъдат предоставени писмено в Областна администрация Видин или изпратени по електронен път в срок до 12,00 часа на 6 юли 2018 г.
„Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера на Правителството“, обобщи в края на дискусията, областният управител Албена Георгиева. Законът ще уреди специфичните обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Социалните услуги са свързани с осигуряване на достъп до социална подкрепа и посрещане потребностите и реализиране на правата на хората. „Поради това е особено важно визията за бъдещата регламентация в сектора да бъде подложена на сериозен дебат“, подчерта Георгиева.
Проектът на Концепцията на Закона за социалните услуги е публикуван на портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерство на труда и социалната политика:
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=3562
https://www.mlsp.government.bg/index.php?section=CONTENT&I=230&langНовини
19.10.2018 г.
19 октомври - Ден на българския лекар
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави лекарите от областта
 
19.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри информационно събитие свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста
Събитието се състоя в салона на читалището в село Каленик
 
16.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
Проектът ще бъде представен на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София
 
16.10.2018 г.
Информация за потребностите на работодателите от област Видин бе представена на заседание на Комисията по заетост
Областният управител отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно
 
12.10.2018 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Общините са стабилната опора на държавността и гарант за демократичните процеси
 
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“)
 
10.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
Събитията са подготвени по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
 
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
Област Видин бележи ръст на реализирани проекти през настоящия програмен период
 
04.10.2018 г.
Предприемат се необходимите мерки за безопасното придвижване на учениците от област Видин
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди мероприятия за отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 
27.09.2018 г.
В област Видин са получени 24 500 лева за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война
Осигурените от правителството средства са преведени на 5 общини от региона
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация