TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи новия подход за регионално развитие във Видин
05.07.2018 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи ключови моменти от новия подход за регионално развитие по време на работна среща във Видин. Форумът бе иницииран от областния управител на Видин Албена Георгиева и се състоя в Конферентния център на Областната администрация.
Областният управител приветства заместник-министър Николова и изтъкна важността на съвместната работа за развитието на област Видин. „Държавна, местна власт, неправителствени организации и бизнес, съвместно трябва да търсим и осигурим възможности за балансирано развитие на регионите, основано на местните специфични особености и потенциали. Прилагането на диференцирана регионална политика е основна стъпка към намаляване на междурегионалните различия и осигуряване на устойчивото и балансирано развитие на цялата страна“, отбеляза областният управител и апелира към активност присъстващите на срещата представители на местната власт и неправителствения сектор.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи основните акценти в новия подход на регионалната политика, приложима след 2020 година.
Новото статистическо райониране на страната е от изключително значение за провеждане на политиката за балансирано развитие на регионите. Това заяви Николова при представянето на трите варианта за ново райониране, разработени от експертната работна група към МРРБ, и коментира техните позитивни и негативни страни. Деница Николова отбеляза, че при новото райониране се обръща внимание на специфичния потенциал за развитие на съответния регион, на неговите природни и географски дадености, а не само на броя на населението. Целта е да се постигне устойчив модел за развитие на териториите.
Картирането на системата от стратегическите документи е другия нов момент в регионалната политика, съобщи Деница Николова. Ще бъде направен преглед на всички стратегически документи и ще бъде изготвено предложение за нова йерархия на документите – на национално, регионално и общинско ниво. Акцент се поставя върху по-високото ниво на въздействие върху териториите, т.е. по-малко стратегически документи, но с по-голямо въздействие.
Реформата в регионалната политика предвижда и създаване на регионални структури, които да могат да избират и ясно да конкретизират проектите с по-голяма териториална обхватност и въздействие върху регионите.
Представените, от заместник-министър Николова, акценти в новия подход на регионалната политика ще бъдат заложени в проекта за изменение на Закона за регионалното развитие, като обществените обсъждания ще продължат.
Деница Николова разясни, че новите европейски регламенти, свързани с програмен период 2021-2027 година дават по-голяма гъвкавост и повече възможности за реализиране на конкретно заложени цели на национално, регионално и местно ниво. В следващия програмен период ще се търси прилагане на многофондов подход и интегрирано въздействие, допълващи европейското финансиране, при изпълнението на проекти и инициативи.
Заместник-министър Николова представи пред присъстващите и информация, свързана с Председателството на стратегията на ЕС за Дунавския регион. Основните предизвикателства и перспективи в тази посока са свързани с постигането на консенсусно решение за общи, ключови за 14-те страни участнички в стратегията, проекти, които следва да получат политическа подкрепа с цел постигане на по-ясен ефект.
По време на дискусионния форум представителите на местната власт отправиха конкретни въпроси към заместник-министър Деница Николова, свързани предимно с изпълнението на проекти по оперативна програма „Региони в растеж“ и трансграничните програми.
В края на срещата стана ясно, че през есента във Видин ще бъде представена фотоизложбата за красотите на Дунав, която обяви Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в която участват 630 снимки на едни от най-красивите български места по река Дунав. В изложбата трето място е отредено и за Боян Иванов от Видин.
Новини
19.07.2018 г.
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите
Предприети са превантивни мерки на територията на цялата страна във връзка с епизоотичната обстановка
 
11.07.2018 г.
Заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания
 
10.07.2018 г.
Обстановката в област Видин е спокойна
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в тържественото събрание по случай професионалния празник на МВР
Старши комисар Петър Коцин, директор на ОД на МВР-Видин, връчи грамота на Албена Георгиева за отлично сътрудничество
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в кръгла маса на тема „Пригодност за заетост на завършилите висше образование“
 
05.07.2018 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи новия подход за регионално развитие във Видин
Дискусионният форум се организира от областния управител Албена Георгиева
 
05.07.2018 г.
Поздравителен адрес от областния управител Албена Георгиева по повод професионалния празник на служителите в Министерство на вътрешните работи
 
04.07.2018 г.
Албена Георгиева, областен управител: Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера
Проведе се обществено обсъждане на Проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги
 
29.06.2018 г.
Продължава контрола и въвеждането на превантивни мерки за недопускане на болестта „Африканска чума по свинете” на българска територия
Областният управител Албена Георгиева обсъди конкретни превантивни мерки с представители на всички институции, ангажирани с контрола и превенцията за недопускане на болестта
 
29.06.2018 г.
Албена Георгиева: Възстановена е чешмата между двете капии при крепостта Баба Вида
"Работим с желание да подобрим условията за живот в област Видин"
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация