TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2017
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания
11.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева председателства заседание на Областната епизоотична комисия, което се проведе днес в заседателната зала на областна администрация. Усложнената обстановка във връзка с болестта Африканска чума по свинете на територията на съседна Румъния бе основна тема на представителите на институции, ангажирани с контрола, превенцията и недопускане разпространение на болестта на територията на област Видин.
Информация за епизоотичната обстановка бе представена от д-р Велков, началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните. Ветеринарномедицинските служби са в добро взаимодействие с институциите, имащи отношение към превенцията на болестта. Проведени са работни срещи с представители на Регионална дирекция по горите - Берковица и ТП на ДГС Видин , Белоградчик и Миджур. Насрочени са и срещи с представители на всички ловни сдружения на територията на област Видин, за провеждане на разяснителна кампания и обучения по вземането на проби и засилен контрол при отстрелването на диви свине. Ветеринарната служба е в готовност за провеждане, при необходимост, на дезинфекция и разполага с необходимата техника и екипировка. Мерките, които се изпълняват от отдел „Контрол на храните”, докладва инж. Красимира Стойкова, началник на отдела в ОДБХ. Стриктно се следи за произхода на месото, което се предлага в търговската мрежа, и съпровождащите го документи. Обект на проверка са и предприятията, които обработват свинско месо. Стриктно се контролират процедурите по пред кланично и след кланично производство, наличието на сертификати за съхранение и спазване мерките за биосигурност. Провежда се и ежеседмичен контрол на пазарите за животни. Д-р Адриян Данков, директор на ОДБХ представи информация за дейностите изпълнявани от ветеринарната служба, разпоредени със заповеди на изпълнителния директор на БАБХ. ОДБХ е приведена в епизоотична готовност. Осигурени са дежурства на ветеринарномедицински специалисти в празничните и почивните дни и телефони, на които да се получават сигнали за проверки на Африканска чума по свинете. Извършват се планови проверки на всички ферми тип А, тип Б и промишлени, както и заден двор /лично стопанство/ за предприемане мерки за повишаване на биосигурността и запознаване с клиниката на болестта.
Членовете на областната епизоотична комисия гласуваха действия насочени към превенцията, контрола и недопускане разпространението на болестта на територията на областта. Конкретните мерки са разпоредени със заповед на областния управител Албена Георгиева.
„Всички мерки се изпълняват и в момента. Има синхрон и добро взаимодействие в работата на всички институции, ангажирани с отговорните дейности по контрол и превенция на болестта Африканска чума по свинете”, заяви Областният управител Албена Георгиева.Новини
19.07.2018 г.
Заповед на Министъра на земеделието, храните и горите
Предприети са превантивни мерки на територията на цялата страна във връзка с епизоотичната обстановка
 
11.07.2018 г.
Заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания
 
10.07.2018 г.
Обстановката в област Видин е спокойна
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в тържественото събрание по случай професионалния празник на МВР
Старши комисар Петър Коцин, директор на ОД на МВР-Видин, връчи грамота на Албена Георгиева за отлично сътрудничество
 
06.07.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в кръгла маса на тема „Пригодност за заетост на завършилите висше образование“
 
05.07.2018 г.
Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи новия подход за регионално развитие във Видин
Дискусионният форум се организира от областния управител Албена Георгиева
 
05.07.2018 г.
Поздравителен адрес от областния управител Албена Георгиева по повод професионалния празник на служителите в Министерство на вътрешните работи
 
04.07.2018 г.
Албена Георгиева, областен управител: Разработването на Закон за социалните услуги е един от основните приоритети в социалната сфера
Проведе се обществено обсъждане на Проекта на Концепцията на Закона за социалните услуги
 
29.06.2018 г.
Продължава контрола и въвеждането на превантивни мерки за недопускане на болестта „Африканска чума по свинете” на българска територия
Областният управител Албена Георгиева обсъди конкретни превантивни мерки с представители на всички институции, ангажирани с контрола и превенцията за недопускане на болестта
 
29.06.2018 г.
Албена Георгиева: Възстановена е чешмата между двете капии при крепостта Баба Вида
"Работим с желание да подобрим условията за живот в област Видин"
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация