TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2018
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Албена Георгиева, областен управител на Видин: Образованието и обхващането на всички деца и ученици, подлежащи на обучение, е един от основните приоритети на Правителството
07.09.2018 г.
Областен координационен център за изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст бе създаден в област Видин. Председател на координационното звено е областният управител Албена Георгиева, а заместник-председател - началникът на Регионално управление по образованието – Видин Веселка Асенова. Областни центрове за изпълнение на Механизма се създават в цялата страна.
Създаването на координационния център бе гласувано на проведената днес, в Конферентния център на областна администрация, работна среща, с участието на всички институции, имащи отношение по прилагането и функционирането на Механизма в изпълнение на Постановление на Министерски съвет №100 от 8 юни 2018 г. Приет бе и правилник за дейността на Областният координационен център, в който се урежда организацията на работата, контролът и изпълнението на всички дейности.
Присъстващите на срещата бяха запознати със специално създадения от Министерство на образованието и науката софтуер за връзка между всички институции, ангажирани с изпълнението на Механизма. Софтуерът има за цел да синхронизира и подпомага работата на Областните координационни центрове. Всяка от администрациите – местни и държавни, регионално управление на образованието, социалните служби ще имат достъп до софтуера, при гарантирано спазване на правилата за сигурност с работа с лични данни.
Веселка Асенова, началник на Регионално управление по образованието - Видин информира присъстващите за свършеното през миналата учебна година по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на територията на област Видин. Работили са общо 22 екипа с 40 служители, които са обходили над 1000 адреса на деца подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование. През тази учебна година броят на екипите, които ще работят във Видинска област ще бъде 21, уточни Асенова.
Представител на фирмата, създател на софтуера, информира присъстващите за неговите характеристики и уточни, че връзката между общини, министерства, институции е криптирана и ще обслужва само дейностите по Механизма. Достъпът до специалните устройства ще имат ограничен брой хора, които ще работят при гарантиране на сигурността на защита на личните данни, публикувани в системата.
По време на срещата Гергана Владимирова, експерт в Областна администрация Видин, представи и работата във връзка с действащата до април 2019 г. Стратегия за личностното развитие на децата и учениците в област Видин. Поставени бяха срокове за изработване на новите общински стратегии, които да бъдат в основата на новата областна Стратегия, която трябва да започне да действа след април следващата година.
Албена Георгиева припомни, че на проведеното през юли заседание на Координационното звено по механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училища възраст в Министерски съвет, бе отчетено че върнатите обратно в системата деца и ученици са близо 24 000 за цялата страна. „Няма как да не повторя още веднъж, че считам за голям успех създаването на Координационния механизъм. Съвместната ни работа през изминалата година още веднъж показва, че когато институциите работят в добро взаимодействие се постигат добри резултати“, каза областния управител.
Георгиева подчерта, че образованието и обхващането на всички деца и ученици, подлежащи на обучение е един от основните приоритети на Правителството. „Практиката през последната година е доказала, че всички ангажирани институции са работили в синхрон при прилагането на Механизма на територията на Видинска област“, допълни още областният управител на Видин.Новини
19.10.2018 г.
19 октомври - Ден на българския лекар
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави лекарите от областта
 
19.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри информационно събитие свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста
Събитието се състоя в салона на читалището в село Каленик
 
16.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
Проектът ще бъде представен на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София
 
16.10.2018 г.
Информация за потребностите на работодателите от област Видин бе представена на заседание на Комисията по заетост
Областният управител отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно
 
12.10.2018 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Общините са стабилната опора на държавността и гарант за демократичните процеси
 
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“)
 
10.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
Събитията са подготвени по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
 
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
Област Видин бележи ръст на реализирани проекти през настоящия програмен период
 
04.10.2018 г.
Предприемат се необходимите мерки за безопасното придвижване на учениците от област Видин
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди мероприятия за отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 
27.09.2018 г.
В област Видин са получени 24 500 лева за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война
Осигурените от правителството средства са преведени на 5 общини от региона
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация