TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2018
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева участва в Граждански диалог на тема „Бъдеще на Кохезионната политика - визия за развитие на Област Видин“, организиран от община Видин и Областен информационен център – Видин.
Георгиева приветства участниците във форума и подчерта важността на местните и регионални власти, академичните среди, неправителствения сектор, бизнеса и гражданите при формиране на политиките и визията за развитие на регионите.
„Новият кохезионен пакет носи редица позитиви за регионалната политика. Един от тях е засилването на териториалното измерение на политиката на сближаване чрез новата интегрирана цел „Европа по-близо до гражданите“. Положително отражение ще даде въвеждането на по-гъвкав подход за многофондови инвестиции – многофондово финансиране и дори многофондови програми, които дават възможност за регионализиране на инвестициите и фокус върху спецификите и нуждите на конкретните територии.
Използвам случая, да апелирам към активност аудиторията, защото именно местните инициативи са двигател на развитието на регионите“, каза областният управител.
Албена Георгиева приветства промените в Закона за регионалното развитие като подчерта важността на прерайонирането, както и новите функции на регионалните съвети.
По време на форума стана ясно, че община Видин е най-големият бенефициент на европейски средства в областта през изминалите два програмни периода на Европейския съюз. Това каза кметът Огнян Ценков при откриването на срещата, в която участва и заместник-министърът на регионалното развитите и благоустройството Деница Николова. В последния програмен период бенефициентите от област Видин имат повече реализирани проекти, особено в сферата на бизнеса в сравнение с предишния.
Деница Николова представи на форума новото райониране на страната до 2027 година и реформата на регионалната политика в синхрон с кохезионната политика на ЕС.
По-рано днес областният управител Албена Георгиева се включи в информационната кампания за популяризиране на инвестициите в туризма и градската среда, предоставяни чрез финансови инструменти на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. В нея участваха народният представител Владимир Тошев, заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, заместник-министърът на туризма Ирена Георгиева и заместник-министърът на културата Амелия Гешева.
За Северна България чрез Регионален фонд за градско развитие се дава възможност за финансиране на проекти до 210 милиона лева. Те включват в себе си финансова подкрепа от ОПРР, която е в размер на 130 милиона лева. В рамките на този ресурс средствата могат да бъдат разпределяни в различни типове инвестиции. За градска среда - мерки за градски транспорт, спортна и културна инфраструктура, но само такива, които генериран приходи и могат да гарантират възвращаемост на проекта.
Друг тип проекти, които могат да се финансират по програмата, са свързани с културно-историческото наследство. Така ще се даде възможност на регионите да разкрият потенциала на местното културно наследство, да го направят видимо за хората и да постигнат ефект от по-голям поток на туристи и да доведе до стимул за развиване на бизнеса и икономически растеж, каза Деница Николова. Част от средствата могат да бъдат насочени и към мерки за енергийна ефективност на двуфамилни жилищни сгради.
Новини
19.10.2018 г.
19 октомври - Ден на българския лекар
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави лекарите от областта
 
19.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри информационно събитие свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста
Събитието се състоя в салона на читалището в село Каленик
 
16.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
Проектът ще бъде представен на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София
 
16.10.2018 г.
Информация за потребностите на работодателите от област Видин бе представена на заседание на Комисията по заетост
Областният управител отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно
 
12.10.2018 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Общините са стабилната опора на държавността и гарант за демократичните процеси
 
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“)
 
10.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
Събитията са подготвени по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
 
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
Област Видин бележи ръст на реализирани проекти през настоящия програмен период
 
04.10.2018 г.
Предприемат се необходимите мерки за безопасното придвижване на учениците от област Видин
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди мероприятия за отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 
27.09.2018 г.
В област Видин са получени 24 500 лева за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война
Осигурените от правителството средства са преведени на 5 общини от региона
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация