TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2018
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
10.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие, който се проведе днес в сградата на Областна администрация Видин. Информационното събитие е част от инициативите във връзка с изпълнението на Работната програма за 2018 г. на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз.
Георгиева приветства румънската делегация и акцентира на традиционно доброто институционално сътрудничество с Окръжен съвет Мехединци.
„Днешната програма е плод на усилията и съвместната работа на двете области - Видин и Мехединци. Благодаря на всички участници от Румъния, които днес са гости на нашия град и ще представят своите традиции и култура“, каза областният управител. Албена Георгиева изрази увереност, че настоящите съвместни инициативи ще дадат нов тласък на интеркултурния диалог и взаимодействие между регионите Видин и Мехединци и ще породят нови идеи за бъдещи съвместни дейности.
Председателят на Окръжен съвет Мехединци Аладин Джорджеску изказа благодарност за поканата да бъде представено част от културното наследство на северната ни съседка и изрази готовност за бъдещи съвместни инициативи насочени към популяризиране на Европейското културно многообразие.
По време на срещата експерти от Окръжен съвет Мехединци презентираха културно-историческите забележителности на своя регион. Информация за музей „Железни врати“ в град Дробета Турну Северин, Република Румъния представи изпълнителния му директор Дойнита Чирку.
По време на форума, присъстващите гости имаха възможност да разгледат фотоизложба, представяща румънското културно наследство.
Съвместната програма продължи на откритата сцена пред Художествена галерия „Никола Петров“ с представяне на традиционни песни и танци от вокална група „Олтенаси и Олтенкута“ към Младежки дом в Дробета Турну Северин. Българските народни танци бяха представени от Ансамбъла за народни танци и песни „Дунав“ – гр. Видин.
Днешните културно-развлекателни събития са подготвена по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
В националния план на работната програма са включени дейности за повишаване информираността на българското общество за актуалните теми от дневния ред на ЕС и резултатите от първото Българско председателство на Съвета. Акцент е поставен върху комуникационни инициативи, свързани с Европейската година на културното наследство – запознаване на широката общественост с културното многообразие в ЕС, популяризиране на съвременното европейско изкуство и мястото, което българската култура заема на европейската сцена.
В Международния план дейностите са насочени към утвърждаване на положителния образ на България като държава - член на ЕС, и изпълнение на дългосрочните приоритети на страната ни в областта на външната политика. Сред акцентите са популяризиране на активната политика в подкрепа на европейската интеграция на страните от Западните Балкани, повишаване видимостта на България като член на ЕС в държавите от Източното партньорство и задълбочаване на сътрудничеството с българските общности. Фокус в дейностите за 2018 г. ще бъде поставен върху събития, свързани с отбелязването на Европейската година на културното наследство и 75-годишнината от спасяването на българските евреи.Новини
19.10.2018 г.
19 октомври - Ден на българския лекар
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави лекарите от областта
 
19.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри информационно събитие свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста
Събитието се състоя в салона на читалището в село Каленик
 
16.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
Проектът ще бъде представен на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София
 
16.10.2018 г.
Информация за потребностите на работодателите от област Видин бе представена на заседание на Комисията по заетост
Областният управител отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно
 
12.10.2018 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Общините са стабилната опора на държавността и гарант за демократичните процеси
 
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“)
 
10.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
Събитията са подготвени по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
 
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
Област Видин бележи ръст на реализирани проекти през настоящия програмен период
 
04.10.2018 г.
Предприемат се необходимите мерки за безопасното придвижване на учениците от област Видин
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди мероприятия за отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 
27.09.2018 г.
В област Видин са получени 24 500 лева за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война
Осигурените от правителството средства са преведени на 5 общини от региона
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация