TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации на служителите
Образци на документи за изплащане на обезщетения
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Доклад за 2017 г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим България заедно 2018
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Дейност на комисии и съвети
Списък на язовирите на територията на Област Видин
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014

Сигнали за корупция


Новини
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар за консултации със заинтересовани страни по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“.
Георгиева приветства присъстващите представители на неправителствени организации и фирми от секторите туризъм и транспорт в област Видин. Областният управител обърна внимание, че експертното мнение на аудиторията е от значение за определяне нивото на обслужване, което посетителят може да очаква при посещение в област Видин, а също така и за определяне на критерии за необходимото качество на предоставяните транспортни и туристически услуги в региона. Албена Георгиева подчерта, че съвместна работа по проекта, свързана с разработване на планове за действие за подобряване на устойчивия туризъм и мобилност ще допринесе за постигане на устойчиво и балансирано развитие на нашата област и постигане на целите на Дунавската стратегия.
„15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт, с цел намаляване използването на личен автомобил“, каза Георгиева и уточни, че Видинска област е място, което притежава многобройни културно-исторически обекти и днес е един от предпочитаните градове в Северозападна България за туристически посещения.
Една от основните идеи на проекта е да бъдат създадени т.нар. Перли. Перлата е член на мрежата от Трансданюб.Перли, която се изгражда по време на изпълнението на проекта и трябва да покрива определени стандарти, за да бъде окачествена като такава. Перла може да бъде община/селище, дестинация или регион, състоящ се от няколко общини, отдадени на устойчивата мобилност в туризма.места, дестинации или региони
Ръководителят на екипа за управление на проекта в Областна администрация Видин Десислава Обретенова представи резултатите от направеното проучване за област Видин, дали регионът отговаря на минималните изисквания да бъде квалифициран като Перла. Перла Видин обхваща територията на област Видин, която разполага с достатъчно ресурси, за да осигури богата, разнообразна и географски оформена туристическа оферта за привличане и задържане на туристи. Перлата е с добре развита транспортна система - достъпна чрез автомобилен, железопътен и речен транспорт. На територията на областта има туристически информационни центрове, където туристите могат да получат информация за атракции и туристически обекти в региона. Отчетно бе, че няма изградена единна информационна система за туризма на територията на Перла Видин и интернет страница за дестинация Перла Видин.
По време на семинара се обсъдиха възможностите за идентифициране на най-подходящата организация, която да поеме управлението на Перла – регион Видин, която ще участва в международната мрежа от Перли. Представен беше и бизнес плана за регионалната управленска структура. Функционирането на организация, която да управлява Перлата е от съществено значение както за областта, така и за жителите, защото съществуват реални предпоставки за развитие на туризма като структуроопределящ сектор в регион Видин. Организацията за управление на дестинация Видин ще има водеща роля в управлението и маркетинга на туризма в областта. Тази организация ще разчита на партньорства и сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да може съвместно да промотира уникалния туристически "продукт" на Перла Видин.

Областна администрация Видин е партньор по Проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“, който се изпълнява в рамките на 2.5 години и се финансира от „Транснационална програма Дунав“, с общ бюджет от 2.9 милиона евро. В проекта участват 15 партньорски организации и 24 асоциирани стратегически партньори, които са посветили своята дейност на концепцията за устойчива мобилност в туризма. По време на проекта всяка участваща дестинация ще се присъедини към концепцията чрез поредица дейности, например – създаване на информационни центрове за мобилност, обучение на мениджъри по мобилност, прилагане на мерки за изграждане на капацитет сред местните заинтересовани организации, подобряване на информационната обезпеченост на мобилността и туризма.Новини
19.10.2018 г.
19 октомври - Ден на българския лекар
Областният управител на Видин Албена Георгиева поздрави лекарите от областта
 
19.10.2018 г.
Областният управител на Видин Албена Георгиева откри информационно събитие свързано с приноса на България в спасяването на евреите от холокоста
Събитието се състоя в салона на читалището в село Каленик
 
16.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри работна среща по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
Проектът ще бъде представен на Седмия годишен форум на Дунавската стратегия, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в София
 
16.10.2018 г.
Информация за потребностите на работодателите от област Видин бе представена на заседание на Комисията по заетост
Областният управител отчете провеждането на проучването като положително и изключително полезно
 
12.10.2018 г.
Областният управител на Видин честити Деня на българската община - 12 октомври
Общините са стабилната опора на държавността и гарант за демократичните процеси
 
11.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри семинар по проект „Трансданюб.Перли – Мрежа за устойчива мобилност по поречието на Дунав“
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“)
 
10.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева откри българо-румънски форум за популяризиране на Европейското културно многообразие
Събитията са подготвени по Приоритет 2 от работната програма на Комуникационната стратегия:“2018 – Година на културното наследство и представяне на многообразието на етноси и култури в Европейския съюз и приносът на Република България към европейските ценности“
 
09.10.2018 г.
Областният управител Албена Георгиева взе участие в дискусии за развитието на област Видин
Област Видин бележи ръст на реализирани проекти през настоящия програмен период
 
04.10.2018 г.
Предприемат се необходимите мерки за безопасното придвижване на учениците от област Видин
Областната комисия по безопасност на движението по пътищата обсъди мероприятия за отбелязване на Световния ден на възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия
 
27.09.2018 г.
В област Видин са получени 24 500 лева за организирането и провеждането на мероприятия от Националния план за отбелязване на 100-годишнината от Първата световна война
Осигурените от правителството средства са преведени на 5 общини от региона
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация