TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Съобщения
Най-новите файлове са най-отдолу в списъка!

 Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 11.03.2015г.

 Обявление за Конкурс за длъжност „ВиК експерт” в Асоциация по ВиК - Видин

 Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин

 Обявление за Конкурс за длъжност „Главен секретар” в Асоциация по ВиК - Видин

Комплект документи за участие в конкурси, обявени от Асоциация по ВиК - Видин

 СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в обявения конкурс за длъжността „Главен секретар” в Асоциация по В и К на обособена територия обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕООД – Видин

 ИЗВЛЕЧЕНИЕ от протокола за резултатите от проведен конкурс за „Главен секретар” в Асоциация по ВиК - Видин

 Покана до кметовете за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 15.12.2015г. Публикувана на 16.11.2015г.

 Писмо до МРРБ и МОСВ с покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 15.12.2015г.

 Писмени материали, свързани с Дневния ред на заседанието на Общото събрание на АВиК, свикано от 11.00ч. на 15.12.2015г.

 Обявление за Конкурс за длъжност „Главен секретар” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

 Обявление за Конкурс за длъжност „ВиК експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

 Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

Комплект документи за участие в конкурси, обявени от Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 20.11.2015г.

 Проектобюджет за 2016 година

 Актуално разпределение на гласовете в Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД - Видин

 Покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин на 28.01.2016г. от 11:00ч.

 Писмо до МРРБ и МОСВ с покана за свикване на заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в Област Видин от 11.00ч. на 28.01.2016г.

 Писмени материали, свързани с Дневния ред на заседанието на Общото събрание на АВиК, свикано от 11.00ч. на 28.01.2016г.

 СПИСЪК на допуснатите и недопуснати кандидати за участие в обявените конкурси за длъжностите „Главен секретар” и „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК на обособена територия обслужвана от водоснабдяване и канализация ЕООД – Видин.

 Протокол от 08.01.2016г. от проведен конкурс за Главен секретар и Финансов експерт на Асоциация по ВиК - Видин

 Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 08.07.2016г.

Комплект документи за участие в конкурса на АВиК

 Протокол №2 от 23.08.2016г. на конкурсната комисия за Конкурса за длъжността Финансов експерт на "Асоциация по ВиК - Видин"

 Обявление за Конкурс за длъжност „Финансов експерт” в Асоциация по ВиК - Видин - публикувано на 16.01.2017г.

Комплект документи за участие в конкурса на АВиК


Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация