TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Областни стратегии
ОБЛАСТНА СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ 2005-2015

СТРАТЕГИЯ ЗА МЕСТНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ ВИДИН

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВИДИН 2010-2015

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ ВИДИН 2016-2020

Стратегия на област Видин за интегриране на ромите 2012 - 2020

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2014 - 2020, ПРОГРАМА И ОТЧЕТИ

 Протокол №13/02.12.2005г. от заседание на Областен съвет за развитие с решение за приемане на Областна стратегия за развитие на област Видин 2005 - 2015

 СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЛАСТ ВИДИН 2009 - 2013

 Протокол №20/26.05.2009г. от заседание на Областен съвет за развитие с решение за приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в област Видин 2009 - 2013

 Протокол №23/21.12.2010г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за приемане на Актуализиран документ за изпълнение на Областна стратегия за развитие на област Видин 2010-2013

 Междинна оценка за изпълнението на Областна стратегия за развитие на област Видин

 Актуализиран документ за изпълнение на Областната стратегия за развитие на област Видин 2010-2013

 Протокол №24/15.03.2011г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за промяна на Стратегическа цел 1 от ОСР на област Видин

 Областна стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Видин за периода 2011 -2020г.

 План за защита при бедствия в област Видин

 Областна стратегия за развитие на област Видин 2014 - 2020

 Протокол №28/11.07.2013 г. от заседание на Областен съвет за развитие на област Видин с решение за приемане на Областна стратегия за развитие на област Видин 2014 - 2020

 План за действие през периода 2012 - 2013 г. в изпълнение на Областната стратегия за подобряване безопасността на движението по пътищата в област Видин 2011 -2020 г.

 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за дейността на Областна Администрация Видин 2014-2016г.

 Регионална маркетинг стратегия

  Областен план за превенция на престъпността за периода 2016-2018 година в област Видин

 Стратегически план за дейността на Областна администрация Видин 2017-2019

 Заповед за определяне на екип за разработване на Областна стратегия за подпомагане на личностното развитие на децата и учениците на Област Видин 2016-2018г.


Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация