TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Възможности за инвестиции

ИНВЕСТИЦИИ В СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН  ЗА ПЕРИОДА 2014-2020г.

 

ОБЛАСТ ВИДИН

 

1. Летище Видин

Летище Видин е изградено през 1973 г. и функционира като гражданско летище до 1999 г., когато е закрито със заповед на министъра на транспорта и предоставено за управление на областния управител на Област с административен център – Видин.

Летище –Видин е разположено в землището на с. Иново община Видин, на 5 км. северозападно от гр.Видин и международен път Е-79, водещ към изграждащия се втори мост над р. Дунав при Видин – Калафат, гарничи с път II-12 – транспортна връзка с граничен пункт „Брегово”.

Имотът е с площ 153 841 кв.м. и представлява:

o   писта с две обръщала с дължина – 2 080 м., ширина – 38 м. и площ 101 134 кв.м., пистата е с бетоново покритие в добро състояние;

o   сграда за техническо обслужване и ремонт с площ 467 кв.м.

o   сграда с площ 45 кв.м.

o   сграда с площ 13 кв.м.

o   санитарно помещение с площ 29 кв.м.

Областният управител на Област Видин инициира процедура за възстановяване дейността на Летище - Видин чрез отдаването му на концесия.

Летище-Видин е частна държавна собственост, представлява обект от обществен интерес и съгласно Закона за концесиите чл.13, ал.1, т.3, за същото е налице възможността да бъде сключен договор за концесия.

Град Видин отстои на 250 км. от гр. София и най-близкото гражданско летище. Предвид състоянието на железопътната и пътна инфраструктура, времето за преодоляване на това разстояние е съответно – 5 часа с ж.п. транспорт и 3,5 часа - с автомобилен транспорт.

Възстановяване функциите на Летище Видин съществено ще съкрати времетраенето за преодоляване на това разстояние. Предвид географското разположение на Видин, излаза на две граници и застъпването на всички видове транспорт - ж.п., речен и пътен, възобновяването на авиационните услуги на летището ще е сериозна стъпка към превръщането на област Видин в съвременен транспортен и комуникационен център с национално и международно значение.

В случай на проявен инвеститорски интерес ще се даде възможност за стартиране на процедура за концесионирането на имота. С оглед голямото местно значение на обекта, на бъдещия инвеститор ще бъде оказана подкрепа по отношение на административните въпроси, съпътстващи процедурата.

 

2. Високоминерализирани термални води в участъка Видин - Сланотрън – Кошава

На територията на област Видин в участъка Видин - Сланотрън - Кошава има находище на високоминерализирани термални води. Изворът е открит при геоложки проучвания през 1959 г. Водата има високи стойности на минерални компоненти /йод, бром и др./ в състава си и е ценен природен ресурс, който може да се използва за добив на химически компоненти, йод и луга за фармацевтичната промишленост, добив на геотермална енергия и за балнеолечебни нужди. Водата е с доказани изключителни свойства при лечението на болести на опорно-двигателния апарат, периферната нервна система, болести на горните дихателни пътища, стомашно-чревни болести, кожни заболявания и инфекции. Прогнозните експлоатационни ресурси на водоизточника С-3 в близост до с.Сланотрън в категория ЕР1 са 5.00 л/сек. или 158 680 m3/год. при температура на водата - 41С и дълбочина 830 метра. Намира се на 16 км. от гр. Видин.

Сондажът отстои от дигата на р. Дунав на 30-40 метра. Функционира от 1968г. до 1988г. Имало е сграден фонд – бани, басейни, съблекални, стадион, които към момента са полуразрушени и неизползваеми. Повече от 20 години обаче изворът е каптиран с няколкометров пласт бетон.

 

Изворът е държавна собственост, а земите около него са общинска собственост. Съществуват 2 начина за разработване на термалното находище:

*Да се изгради пречиствателна станция за отпадни води, които отпадни води могат да се използват в различни сфери на икономиката.

*Да се направят 2 сондажа. От единия да осигури проводимост на водата за ползване, а вторият сондаж чрез използване на френска помпа да нагнетява използваната вода на дълбочина над 830 метра. Целта е да не се замърсява питейната вода.

 

3. Изграждане на Интермодален транспортен терминал.

 

4. Изграждане на ски-зона „Миджур“, община Чупрене.

 

5. Интегриран туристически проект Видин – Димово – Магура – Чупрене -Чипровци (Дестинация “Югозападна стара планина-Южни Карпати“).

 

6. Изграждане на тържище/борса за селскостопанска продукция и лаборатория за тестване и окачествяване на селскостопанска продукция по стандартите на Евростат.

 

7.Изграждане на преработвателно предприятие за селскостопанска продукция – плодове и зеленчуци

 

8. Рибно пристанище и предприятие за преработка на рибни продукти
Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация