TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


НПО в област Видин
НА ВНИМАНИЕТО НА
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА -ОБЛАСТ ВИДИН:
1. Ако желаете информацията ви за контакти да бъде публикувана на интернет страницата на Областна администрация Видин, моля изпратете заявка за включване на e-mail: del_oa@vidin.government.bg със следното съдържание: наименование, статут, сфера на дейност, кратко описание на дейността, ръководител, лице за контакти, информация за контакти (адрес, телефон, факс, e-mail, интернет страница).
2. При промени в публикуваната информация за контакти, моля изпратете актуалните данни на e-mail: del_oa@vidin.government.bg.С П И С Ъ К

НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОБЛАСТ ВИДИН


ОБЩИНА ВИДИН

Агенция за регионално развитие и бизнес център - Видин
Изпълнителен директор - Евтим Стефанов
Адрес: гр.Видин, ул. “Христо Ботев” 77
тел. 600 017; 600 018; 600 129
e-mail: office@bcvidin.org

Индустриална стопанска асоциация - Видин
Председател - Олег Антов
Адрес: гр.Видин, ул.”Райна Княгиня” 7
тел. 600 225
e-mail: visa@abv.bg

Търговско промишлена палата- Видин
Председател - Красимир Кирилов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър ІІ” № 19-21, п.к.157
тел. 600 556
e-mail: office@vdcci.bg

Свободен младежки център
Председател на УС - Николай Цолов
Адрес: гр.Видин, “Горазд” 36, п.к.19
тел.601 983
факс 601 843
e-mail: info@fyc-vidin.org
Интернет страница: http://www.fyc-vidin.org

Сдружение "Европейски просперитет"
Председател - Валентина Кордова
Адрес: гр. Видин, ж.к. Химик, бл. 12, вх. А, ап. 12
тел./факс 094/ 620 877
мобилни телефони: 0889 239 632, 0897 963 939
http://www.evroprosperitet.eu

Сдружение "Европейски перспективи"
Председател - Живка Николова
Адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I №67
мобилни телефони: 0889 722 837; 0884 260 845
http://www.european-perspectives.org

"Център за иновации и развитие"
Председател на УС: инж. Владимир Андреев
Адрес: гр. Видин, ул. Екзарх Йосиф I, № 13
телефон: 0887 523 540
e-mail: idc_vd@abv.bg
http://center-inovacii.alle.bg/

Фондация "АГЕНДА ПЛЮС"
Ръководител: Ивайло Чопаков
Адрес: гр. Видин, ул. Иван Асен II, № 18
телефон: 0885 690050
e-mail: apf.vidin@gmail.com

Сдружение “НИКЕ”
Председател - Петър Петров
Адрес: гр.Видин, бл.”Лебед”, вх.А, ет. 6, ап. 18
тел. 606 736; 600 942; 0885893369
e-mail: petr1991@abv.bg

Сдружение “Организация Дром”
Председател - Донка Панайотова
Адрес: к-с “Съединение”,бл.4- партер
тел. 606 209
e-mail: organization_drom@lycos.com

Сдружение ”Джанглипе”
Председател - Петър Филипов
Адрес: гр.Видин, ул. “Димчо Дебелянов”12
e-mail: tvroma@abv.bg

Сдружение “Доверие”
Председател на УС - Лидия Каменова
Адрес: гр.Видин, ул.”Княз Ал.Батенберг” 3,ет.1,ст.11
тел. 600 654
e-mail: lidia_kam@abv.bg

Сдружение “Достоен живот”
Председател - Митко Николов
тел. 606 444
e-mail: mitkonik@gmail.com

Регионален съюз на потребителите 98 –РСП
Адрес: гр.Видин, пл. “Бдинци”№2 , ет.11, стая 10
тел./ факс 601431
e-mail: rsp_vd_98@abv.bg

Румънски културен център - Видин
Иван Жуветов
Адрес: гр. Видин, ул. „П.Р.Славейков”25
Тел.: 0885816394
E-mail: juvete@gmail.com

Асоциация на власите
Председател - Пламка Любомирова
Адрес: гр.Видин, ул. “Яворов” 1, ет 2, стая 213
тел. 600 164,
e-mail: Lybomirova_vd@abv.bg

Сдружение „АВЕ”
Председател - Д-р Иво Георгиев
Адрес: гр.Видин
тел. 607 410
e-mail: ifg@abv.bg

Регионално дружество за подкрепа на лицата с умствени затруднения
Председател - Людмила Кежова
Адрес: гр.Видин, ул.”Стефан Караджа” 13
тел. 606 376
e-mail: lubka@vidin.net

Народно читалище “Цвят”
Секретар - Любомир Илиев
Адрес: гр.Видин, пл.”Бдинци” 6, п.к.3
тел. 601 675
e-mail: tsviat@abv.bg

Сдружение ”Училищно настоятелство Арабела”
Председател - Данка Стаменова
Адрес: гр.Видин, ул.”Л.Порчелов”2
тел. 601 746

Видинско дружество за защита на животните
Председател - Любов Гусева
Адрес: гр.Видин, к-с “Васил Левски”, бл. 5, вх. 3, ап. 167
тел. 624 899
e-mail: vdzj@abv.bg

Сдружение “Дъга над Дунав”
Председател - Боян Иванов
Зам. председател - Мария Дикова
Адрес: гр.Видин, к-с “Баба Тонка”, бл. 3, вх. В
тел. 601 643
e-mail: bpivanov@abv.bg

РО на Съюз на инвалидите – Видин
Председател – Ваньо Диков
Адрес: ул. "Аспарух" 29, ДКЦ 1, ст. 114

Сдружение “Партньори - Видин”
Председател - Силвия Ставрева
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Александър II” №13, ет.4
тел. 601 218
e-mail: s.stavreva@abv.bg ; stavreva_m@mail.bg

Пчеларско дружество ”Димитър Балев” – гр. Видин
Председател /областно представителство/ - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ж.к “Христо Ботев”, бл.14, вх.В, ап.18
тел./факс 637 595
e-mail: p4elarskodvovidin@abv.bg

Пчеларско дружество ”РОЙ” – гр.Видин
Председател - Васил Василев
тел. 621 746

Областно представителство - Видин на Камара на строителите в България
Председател - Валентин Цветанов
Адрес: гр.Видин, ул.Бдин №4
тел. 600 511; 600 079
e-mail: vidin_office@ksb.bg; vidin_register@ksb.bg

Регионално сдружение за духовни изяви “Ангел Будев”
Председател - Вергил Маринов
Адрес: гр.Видин, ул. “Любен Каравелов” №29
/СОУ “Л. Каравелов”/
тел. 600 388
e-mail: lk@vidin.net

Регионална занаятчийска камара
Председател – Инж. Стоян Иванов
Адрес: гр.Видин, ул. Дунавска №1
тел. 606 772
e-mail: rzk_vidin@abv.bg

Сдружение “България в Европа ”
Председател на УС - Петър Младенов
Адрес: гр.Видин, ул. “Цар Симеон Велики” №68А
тел. 637 595
e-mail: bgeu@mail.bg

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране, Регионална колегия Видин
Председател - инж. Наташка Николова
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Александър ІІ” № 3, ет.3, офис 58
тел. 600 080

Камара на архитектите в България, Регионална колегия Видин
Председател - арх. Галя Антова
Адрес: 3700 гр.Видин, ул."Рибарска" №10
тел. 0888 966 431
e-mail: galaanto@abv.bg

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще" - клон Видин
Управител - Свилен Маринов
Адрес: гр. Видин, ж.к. Крум Бъчваров бл.19, вх. Г, ет.5, ап.87
e-mail: regionalfuture@gmail.com

“Демократичен алианс Рома”
Асен Ангелов
Адрес: гр. Дунавци, ул.”Толбухин” 24
тел. 094314/ 2682

Сдружение "Видински съюз на зърнопроизводителите"
Председател –Александър Александров
Адрес: гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” 40
Тел: 094/ 601 563

Фондация „Подкрепа за реализация”
Председател: Емилия Йосифова
Адрес: Гр. Видин, ул. „Г. С. Раковски” № 13
Тел: 0899987634
094/601986
094/ 606632
e-mail: sr_foundation@mail.bg

Гражданско движение „Аз обичам Видин”
Председател – Юли Петров
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония” 56
e-mail: july.petroff@abv.bg

Народно читалище „Светъл ден - 2009”
Ръководител – Сашо Генов
Лице за контакт – Йоана Ванкова
Адрес: гр. Видин, бул. „Панония”43
Тел. 0898375068
e-mail: brightday@abv.bg


ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК

Народно читалище “Развитие”
гр.Белоградчик
Счетоводител - Верка Тошева
тел. 0936/ 33-59

Информационен бизнес център
Председател - Тодор Цеков
Адрес: гр.Белоградчик, пл.”Бенковски” 2
тел. 0936/ 54 -00; 43-46; 46-88
факс: 0936/ 54 72
e-mail: ibcbel@dir.bg

Туристическо дружество “Белоградчишки скали”
Председател - Августин Йорданов
Адрес: гр.Белоградчик, Туристически комплекс
тел. 0936/ 32-85

Сдружение “Младежки център за развитие”
Живко Долашков
Адрес: гр. Белоградчик, Младежки дом
тел. 0936/ 31-36, 33-80
e-mail: yccdb@abv.bg

Сдружение за алтернативен туризъм – Белоградчик
Милена Артинова Иванова – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Поручик Дворянов”, №:1А
Тел: 0936/32-91

Сдружение „БЕЛГРАДИН”
Николай Светланов Димитров - Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Капитан Кръстьо”, №1
Тел: GSM 0878/486166

Сдружение „Балканска гражданска коалиция”
Тодор Цеков – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски”, №6
Тел./ факс: 0936/54 72; GSM 0878 555340
e-mail: ibcrd@belogradchik.info

Турлашко дружество „Ждребче”
Любомир Николов Веселинов - Председател
Адрес: гр.Белоградчик, ул. „Княз Борис І-ви” №6
Тел: GSM 0895/108040

Сдружение „Бъдеще за нашия роден край”
Радослав Цветанов Младенов – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Васил Левски, №23
Тел: GSM 0898/533385

Сдружение за атрактивен туризъм „Торлаколит”
Георги Стефанов – Председател
Адрес: Гр. Белоградчик, ул. „Княз Борис” І-ви, №21
Тел: 0936/36-47

ОБЩИНА БРЕГОВО

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще"
Управител - Свилен Маринов
Адрес: област Видин, община Брегово, с. Връв
ул. Панайот Хитов №1
e-mail: regionalfuture@gmail.com

ОБЩИНА ДИМОВО

Сдружение “Общински център за развитие”
Данчо Николов
Адрес: гр. Димово, ул. “Георги Димитров”127
тел. 09341/ 492

Училищно настоятелство “Будител 2001”
Председател - Людмила Първанова
Адрес: гр. Димово, ул. “Васил Коларов” 1
тел. 09341/ 376

ОБЩИНА КУЛА

"Център за иновации и развитие"
Председател на УС: инж. Владимир Андреев
Адрес: гр. Кула
телефон: 0887 523 540
e-mail: idc_vd@abv.bg
http://center-inovacii.alle.bg/

ОБЩИНА НОВО СЕЛО

Народно читалище “Земеделец - 1874” - с. Ново село
Председател - Андрей Георгиев Димитров
Секретар - Светла Бондова
тел. 0938 98957; 0882 424 975; 0882 424 976;
e-mail: bondova@abv.bg; lis68@abv.bg;
skype: lubkas68; svetla_bondova;
facebook: Земеделец читалище

Гражданско сдружение "Регионално бъдеще" - клон Ново село
Управител - Свилен Маринов
Адрес: област Видин, община Ново село, с. Ново село,
ул. Архитект Илия Попов №70
e-mail: regionalfuture@gmail.com
Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация