TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗУПКИ
Образци на документи
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция

Работна сила

Демографски показатели:
Населението в област Видин към 31.12.2012г. е 97 546 човека от тях:
- мъже 47 608 човека
- жени
49 938 човека
Коефициент на естествен прираст към 31.12.2012 г.  е (-16,0 ‰)

Естествен прираст  в брой – (-1 574
човека)

Област Видин:

  • Раждания през 2012 г. в област Видин   – 724 човека;
  • Коефициент на раждаемост през 2012 г. – 7,2 ‰
  • Смъртност през 2012 г. - 2 287 човека
  • Коефициенти на смъртност през 2012 г. – 23,2

През 2013г. в област Видин средногодишният брой на регистрираните безработни лица нараства в сравнение с предходната година и достига 8 353 души  или 23.2%. Отчита се 2.2 % ръст спрямо предходната година.

Реализираните различни програми и мерки за заетост, насочени към определени приоритетни групи безработни лица повлияха на изходящия поток, но въпреки това той не успя да превиши входящия поток от безработни. Предлагането на работна сила е по-голямо от търсенето, което и обуславя неравновесието на пазара на труда.

Отчетения ръст на безработицата е свързан най-вече с приключване на договори по активна политика в края на 2012г.  и в началото на 2013 г. Друга причина за ръста на броя на регистрираните безработни е увеличения брой изнесени работни места (ИРМ), което дава възможност за по-лесен достъп на безработните от най-отдалечените населени места до услугите на бюрата по труда.

 Разпределение на безработните и равнище на безработица по Дирекции „Бюра по труда“ и общини през 2013 г.

Области,
бюра по труда

Регистрирани безработни

Равнище на безработица

2013г.

Изменение
2013г. / 2012г.

 2013г.

2012г.

Ръст

ср.мес.бр.

ср.мес.бр.

%

%

%

+/-

   Област Видин – общо

8 353

183

2,2

22,1

21,6

0,5

   ДБТ Видин

5 688

469

9,0

18,0

16,5

1,5

   ДБТ Белоградчик

2 665

-286

-9,7

42,5

47,0

-4,6


Равнището на безработица средно през 2013г. в област Видин е 22.1 на сто души икономически активни лица (21.6 на сто през 2012 г.), по-високо от средното равнище за страната през периода (11.3 %). Някои от основните причини за задържане на високите му стойности през цялата година са свитите първични пазари и преобладаващата ниска образованост и квалификация на населението в тези райони.
Новини
01.10.2014 г.
Областният управител на Видин се срещна с помощник – ректора на Медицински университет - Плевен
Инж. Кръстьо Спасов и инж. Олег Караджов обсъдиха възможностите за разкриването на филиал на висшето учебно заведение в дунавския град
 
01.10.2014 г.
Областният управител на Видин откри пенсионерски клуб в с. Тополовец, община Кула
Инж. Кръстьо Спасов поздрави възрастните хора от Видинския регион с честването на международния им празник днес
 
30.09.2014 г.
Строи се новото трасе на третокласния път при видинското с. Салаш на границата с Република Сърбия
Областният управител на Видин инспектира работата на 5-километровия пътен участък, в който се инвестират близо 3 млн. лв. от държавния бюджет
 
29.09.2014 г.
Областният управител инж. Кръстьо Спасов провери ремонта на надлеза във Видин
За реконструкцията на този важен обект от транспортната инфраструктурата на града бе осигурена необходимата инвестиция от 2,7 млн. лв. по публичната програма на правителството „Растеж и устойчиво развитие на регионите”
 
28.09.2014 г.
Видин бе домакин на графити конкурс за младежи „Не давай заето – бъди зает!”
Александър Иванов от Видин стана победител в категорията за оригинална идея за лого на Агенцията по заетостта
 
25.09.2014 г.
Областният управител на Видин издаде заповед за ограничаване и ликвидиране на болестта „син език” в региона
Заповедта бе съгласувана днес на заседание на Областната комисия за контрол на епидемиите, епизоотиите и зоонозните заболявания
 
24.09.2014 г.
Областният управител на Видин посети археологически обект „Рациария”
Разкопките в античния римски град бяха подновени в началото на септември с осигурените от Министерството на културата 80 000 лева
 
23.09.2014 г.
Областна администрация – Видин приключи успешно участието си по проект TRANSDANUBE
14 партньори от 6 страни създадоха Интерактивна карта за мобилен туризъм в Дунавския регион с възможности за пътуване с кораб, влак, автобус или велосипед
 
22.09.2014 г.
Областният управител инж. Кръстьо Спасов поздравява гражданите на област Видин с Деня на независимостта – 22 септември
Днес, когато изразяваме признателност към нашите предци, които са отстоявали националната ни самостоятелност и самочувствие, нека си спомним, че единството е силата, която ще увенчае с успех общият ни труд и стремеж към икономически и културен просперитет
 
15.09.2014 г.
Областният управител откри зала „Славейков” в едноименното Средно общообразователно училище във Видин
Инж. Кръстьо Спасов присъства и на тържественото откриване на новата учебна година в Гимназията с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков”
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация