TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател Новини Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Туризъм
Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за развитие. През последните години значението му за социално-икономическото развитие на страната и делът му в БВП непрекъснато нараства. Налице са повишени инвестиции в инфраструктурата и подобрения в правната и институционална рамка за него. Значително се увеличава броят на МСП в сектора. Туризмът във Видинска област е представен основно чрез фирмите, предлагащи хотелиерски услуги, заведенията за обществено хранене и лицензираните туристически агенции. Природните и културни забележителности на областта, нейната богата история, превръщат региона в интересно място за различните видове туризъм.


Развитие на ЕКО ТУРИЗЪМ, ЛОВЕН И РИБОЛОВЕН ТУРИЗЪМ


Биосферен резерват – Чупрене с площ 1439 хектара. Същият е включен в списъка на ЮНЕСКО към ООН. В област Видин се намират редица защитени местности, видове и природни забележителности. Тук влизат световно известните скални образувания – Белоградчишки скали, Боров камък, Чутурите, и пещерите Магура и Венеца.

Ловно - дивечовъдно стопанство "Миджур" – намира се в близост до гр. Белоградчик. Стопанството предлага отлични условия за лов на редки видове животни, което го прави привлекателно място за чуждестранните туристи.

Рабишко езеро – то е най-голямото в северозападна България с площ 3250 дка. На 100м. от южният му бряг е разположен къмпинг.

Язовир с. Полетковци – подходящ за развитие на спортен риболов и лов, един от най-чистите язовири в региона.

Зона за отдих "Божурица"– разположена е на 18 км югозападно от гр. Видин. Зоната за отдих разполага с над 600 легла на ведомства, стопански предприятия, обществени организации и частни бази. Съществуват добри условия за краткотраен и дълготраен отдих в лесопарковата среда и водна площ – плуване, гребане и риболов. Големи са възможностите за излети и разходки в околностите. Изобилстват гъби, горски плодове и билки. Наличието на едър и дребен дивеч предоставя условия за практикуване на ловен спорт. Транспортната достъпност до зоната е много добре осигурена.

Зона за отдих "Белоградчик" – Обхваща едноименния град с уникалния природен феномен Белоградчишките скали и Белоградчишката крепост. Един приказен свят от хора, животни, вкаменени гори и крепости, изваян от природата в продължение на милиони години. Зоната за отдих е посещавана от много български и чуждестранни туристи поради уникалната красота и стойност на туристическите обекти. Има много добри условия за пешеходен и познавателен туризъм. Разполага с уютни семейни хотели, туристическа хижа, удобни транспортни връзки.

Зона за отдих "Рациария" – Намира се на 17 км. южно от Видин на брега на р. Дунав. Обрасла с акации, цер и ясен, тя разкрива панорамни изгледи към реката. В зоната има добри условия за краткотраен отдих край водно течение с риболов, пешеходен и познавателен туризъм, индивидуален вилен отдих. В непосредствена близост е археологическия обект Рациария – останки от времето на римското владичество.


ВОДЕН ТУРИЗЪМ

Река Дунав предлага условия за развитие на воден туризъм. Всяка година през месец август Видин е домакин на традиционната международна регата ТИД, която през 2005г. навърши 50 години от създаването си.

Река Фалковец предлага отлични условия за развитието на воден слалом, както и екстремни спортове.


ПЕЩЕРЕН ТУРИЗЪМ

Пещера "Магура"
Oбхваща Рабишката могила (461 м. надморска височина). Тя е една от редките по своята красота и разнообразие природни забележителности в България. Пещерата е благоустроена. Подземните й лабиринти имат дължина около 2.5 км с импозантни зали, сталактити и сталагмити и редки пещерни образувания Скалните рисунки запазени в нея, датират от IX-VIII в. пр. Хр., са уникални шедьоври на праисторическото изкуство в Югоизточна Европа. Към настоящият момент пещерата е електрифицирана и в нея има обособена зала за дегустация на уникалното вино "Магура".


БАЛНЕОЛОЖКИ ТУРИЗЪМ

На територията на област Видин в близост до с. Сланотрън е открито находище на високо минерализирани термални води, с високо съдържание на йод, бром и др. подходяща за добив на химически компоненти за фармацевтичната промишленост, добив на геотермична енергия и използването им за балнеолечение. Прогнозните експлоатационни ресурси на източника са 5.00 л/сек или 158 680 м3/год. при температура на водата 41°С.


СЕЛСКИ ТУРИЗЪМ

Областта разполага с разнообразни природни ресурси и забележителности за развитие на туризма, но въпреки тези предпоставки селският туризъм е развит много слабо.


СЪХРАНЕНИ ТРАДИЦИИ

Област Видин ежегодно е домакин на изложби по живопис, скулптура, дърворезба, областни и международни фестивали за народни песни и танци и др.

Международния фолклорен фестивал "Танци край Дунава" се провежда за пръв път през 1997 г. в град Видин. В него участват фолклорни ансамбли от различни страни, които демонстрират националното си богатство и традиции в областта на народното творчество.

Събора за автентичен фолклор "Дунавски ритми" се провежда за пръв път през 1998 г. В него участват фолклорни певчески и танцови групи, групи за народни обичаи, индивидуални изпълнители - разказвачи, баячи и т.н. от читалищата в областта и региона. Целта е да се съхранява, популяризира и предава от поколение на поколение богатото фолклорно наследство на видинския регион.

Международния фестивал на ромската песен и танц "ЗА МИР" се провежда за пръв път през 2000 год. В него вземат участие ромски изпълнители от страната и чужбина.
В областта ежегодно се провежда и Международен фестивал на българо-румънския фолклор "Фестивал на влашката песен и танц".

Други популярни празници, които се организират в областта са:

 • Събор на народното творчество "От Тимок до Миджур";
 • Международен панаир Салаш – Ново Корито;
 • Димитровден – Ден на град Видин;
 • Ежегодно организиране на панаири във всяка от общините;
 • Международен пленер "Дунав АРТ";
 • Майсторски клас за диригенти;
 • Виенски бал.


  Новини
  29.03.2017 г.
  Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
  Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
   
  24.03.2017 г.
  Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
  Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
   
  22.03.2017 г.
  Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
  Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
   
  22.03.2017 г.
  Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
  15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
   
  20.03.2017 г.
  103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
  Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
   
  20.03.2017 г.
  Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
  Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
   
  20.03.2017 г.
  Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
  Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
   
  15.03.2017 г.
  Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
  Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
   
  15.03.2017 г.
  Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
  Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
   
  14.03.2017 г.
  Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
  Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
   
  2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация