TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Контрол по законосъобразност на актовете на общинските съвети

                СПРАВКА
                относно упражнения контрол по законосъобразносттана актовете на общинските съвети в област Видин през 2012г.

 

Общински съвет

Взети решения

(брой)

Върнати

решения

(брой)

Оспорени

решения

(брой)

Преразгледани / отменени от ОбС решения (брой)

Движение

(брой)

1.

Белоградчик

226

7

2

5 отменени

2 в полза на ОА

2.

Бойница

100

4

2

2 отменени

2 в полза на ОА

3.

Брегово

68

1

1

1 отменено

1 отменено от ОбС

4.

Видин

186

1

-

1 преразгледано

1 преразгледано от ОбС

5.

Грамада

81

2

1

-

1 в полза на ОА

6.

Димово

139

1

-

1 преразгледано

1 преразгледано от ОбС

7.

Кула

207

2

-

2 преразгледани

2 отменени от ОбС

8.

Макреш

103

1

-

1 преразгледано

1 преразгледано от ОбС

9.

Ново село

92

5

5

3 преразгледано

2 отменени от съда

10.

Ружинци

120

36

33

3 преразгледани

3 в полза на ОА

30 не са в полза на ОА

11.

Чупрене

148

-

-

-

-

Общо

1 470

60

44

 

 

                СПРАВКА
                относно упражнения контрол по законосъобразността
                на актовете на общинските съвети в област Видин през 2013г.

През 2013г. в изпълнение правомощията на Областния управител по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация са изготвени общо 129бр. доклади по протоколи от заседания на общинските съвети в област Видин. През годината са проверени 1287бр. решения и като незаконосъобразни са отчетени 31 броя решения.

Общински съвет

Брой доклади

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

15

3

3

3

0

Бойница

7

0

0

0

0

Брегово

13

1

1

1

0

Видин

12

4

4

0

4

Грамада

13

6

6

6

0

Димово

15

3

3

3

0

Кула

13

0

0

0

0

Макреш

14

4

4

4

0

Ново село

10

4

3

3

1

Ружинци

8

5

5

5

0

Чупрене

9

1

1

1

0

Общо:

129

31

30

26

5

 

                СПРАВКА
                относно упражнения контрол по законосъобразността
                на актовете на общинските съвети в област Видин през 2014г.

През 2014г. в изпълнение правомощията на Областния управител по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация са изготвени общо 121бр. доклади по протоколи от заседания на общинските съвети в област Видин. През годината са проверени 1275бр. решения и като незаконосъобразни са отчетени 20 броя решения.

Общински съвет

Брой доклади

Брой решения

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

12

212

5

4

5

0

Бойница

6

77

1

1

1

0

Брегово

7

39

0

0

0

0

Видин

12

170

5

5

4

1

Грамада

12

82

1

1

1

0

Димово

13

120

2

2

2

0

Кула

14

150

0

0

0

0

Макреш

15

115

1

1

1

0

Ново село

10

82

2

2

2

0

Ружинци

10

90

2

2

2

0

Чупрене

10

138

1

1

1

0

Общо:

121

1275

20

19

19

1

 

                СПРАВКА
                относно упражнения контрол по законосъобразността
                на актовете на общинските съвети в област Видин през 2015г.

Общински съвет

Брой доклади

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

14

8

7

4

4

Бойница

8

2

2

2

0

Брегово

12

3

3

3

0

Видин

8

0

0

0

0

Грамада

14

1

1

1

0

Димово

16

3

3

3

0

Кула

15

1

1

1

0

Макреш

15

0

0

0

0

Ново село

8

3

3

2

1

Ружинци

14

9

9

9

0

Чупрене

12

5

5

5

0

Общо:

136

35

34

30

5
Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация