TXT
Областен УправителЗаместници Служители-указател  Новини  Търгове и обяви
Избори
Парламентарни избори 2017г.
Президентски избори и референдум 2016г.
Местни избори и национален референдум 2015г.
Парламентарни избори 2014
Евроизбори 2014
Област Видин
Общи сведения
История
Климат и релеф
Околна среда и природни ресурси
Забележителности
Туризъм
Инфраструктура
Работна сила
Общините в областта
НПО в област Видин
Държавни институции
Учебни заведения
Здравни заведения
Икономическо развитие
Възможности за инвестиции
Културен календар
Комисии и съвети
Регионален съвет за развитие
Областни комисии
Областни съвети
Документи
Областни стратегии
Общински планове
Харта на ОА Видин
Проекти на вътрешно административни правила
Декларации по ЗПУКИ
Образци на документи
Бюджет
Отчети
Отчет за периода 20.06.2013 - 20.06.2014г.
Отчет за периода 01.07.2013г.-31.12.2013г.
Отчет за периода 01.09.2005г.-01.09.2007г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2008г.
Отчет за периода 01.09.2005г. - 01.09.2006г.
Доклад за 2006г.
Доклад за 2007г.
Доклад за 2008г.
Доклад за 2009г.
Доклад за 2010г.
Доклад за 2011г.
Доклад за 2012г.
Доклад за 2013г.
Доклад за 2014г.
Доклад за 2015г.
Доклад за 2016г.
Услуги и дейности
Административни услуги
Вътрешни правила
Антикорупция
Функционални характеристики на административните звена
Информация, подлежаща на класификация като служебна тайна
Да изчистим област Видин
'Живи човешки съкровища'
Достъп до обществена информация
Профил на купувача
Контрол по законосъобразност
Проекти
Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления
Публични регистри
Държавна собственост
Военни паметници
Обхват и предназначение на принадлежащите земи към водните обекти
Разрешени заварени индивидуални права на използване
Обществени поръчки
Областна транспортна схема
Информационни системи
Интегрирана информационна система на държавната администрация
Асоциация по ВиК
Съобщения
Заседания
Документи
Правилник за дейността
Връзки
Полезни връзки
Оперативни програми
Публично-частно партньорство

Сигнали за корупция


Заместници
__________________________________________________________________________________________________________

 


Албена Георгиева

Родена на 05.09.1983г.


Образование:

04.10.2012г. - 05.2015г.             Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” гр. Пловдив
                                                        Публична администрация
                                                        Магистър по публична администрация

08.10.2011г.                                 Тракийски университет, гр. Стара Загора
                                                        Департамент за информация и повишаване квалификацията на учителите
                                                        Специална педагогика
                                                        Пета професионално – квалификационна степен – специална педагогика

09.2008г. – 09.2010г.                 Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”
                                                        Педагогика на деца със специални образователни потребности
                                                        Магистър специален педагог

09.2002г. – 11.2006г.                  Югозападен университет „Неофит Рилски” гр. Благоевград
                                                        Педагогика на обучението по физическо възпитание
                                                        Бакалавър
 
Професионален опит:

от 17.03.2015г.:                            Заместник областен управител на област Видин

15.09.2007г. до 16.03.2015г.     Помощно училище „Д-р Петър Берон”, гр. Видин
                                                         Обучение на деца със специални образователни потребности
                                                         Учител на деца с умствена изостаналост
                                                         Планиране, подготовка и провеждане на учебно – възпитателния процес.

__________________________________________________________________________________________________________Елка Георгиева

Родена на 25.07.1959г.


Образование:

ВТУ „Св.св. Кирил и Методий”, Велико Търново
Магистър по история и география и учител в средните училища

Учителски институт, Силистра
История и география

Професионален опит:

от 01.12.2015г.                           Заместник областен управител на област Видин

2015г.                                           Регионален инспекторат по образованието – Видин
                                                      Началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност”

2014 – 2015г.                              Професионална гимназия по туризъм „Михалаки  Георгиев”, гр. Видин
                                                       Помощник - директор по административно стопанска дейност

2009 – 2013г.                              Заместник областен управител на област Видин

2000 – 2009г.                              СОУ „Цар Симеон Велики”, Видин
                                                       Учител по история и география

1981 – 2000г.                              ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с.Буковец, община Видин
                                                       Учител по история и география

__________________________________________________________________________________________________________

Политическият кабинет:

1. подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
4. в изпълнение на задачите си по т. 1, 2 и 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.Новини
29.03.2017 г.
Регионална програма за заетост в област Видин за 2017 година
Ще бъдат разкрити 74 работни места за период от 6 месеца, разпределени в 22 населени места в областта.
 
24.03.2017 г.
Създадена е организация за нормалното провеждане на парламентарните избори на 26 март 2017 г.
Предприети са всички необходими мерки за създаване на организация и условия за нормалното провеждане на изборите за Народно събрание.
 
22.03.2017 г.
Огнян Асенов бе гост на международна работна среща по проект „Усъвършенстване на уменията и компетенциите и добри практики за икономиката“
Проектът се финансира от Европейската комисия по Програма Еразъм+
 
22.03.2017 г.
Дунавският регион се ангажира с устойчива мобилност в туризма
15 организации от 9 европейски държави по поречието на река Дунав насърчават разработването на Мрежа от дестинации („Перли“), които да предложат на посетителите и местното население, възможност да пътуват и проучат Дунавския регион чрез устойчиви форми на транспорт.
 
20.03.2017 г.
103 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори са доставени в Областната администрация Видин
Бюлетините за предстоящите парламентарни избори бяха доставени в Областна администрация – Видин на 18 март 2017 г.
 
20.03.2017 г.
Областният управител проведе работна среща с териториалните органи на МВР и ДАНС във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите
Общественият ред и гарантиране сигурността на изборите бе тема на инициирана от областния управител работна среща с представители на полицията и пожарната.
 
20.03.2017 г.
Работна среща на Областната комисия по обществен ред и сигурност
Обсъдиха се конкретни мерки и задачи за осигуряване на добър обществен ред по време на туристически сезон 2017.
 
15.03.2017 г.
Областният управител Огнян Асенов подкрепя Второто издание на Националната кампания „Великден за всеки“
Областна администрация Видин се включва в Националната кампания „Великден за всеки“ - „Дари празник на баба и дядо“.
 
15.03.2017 г.
Щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб в област Видин проведе редовно заседание
Компетентните институции докладваха за готовността за защита при високи води през пролетния сезон
 
14.03.2017 г.
Асоциацията по ВиК проведе редовното си годишно Общо събрание
Общото събрание прие годишните отчети за дейността и финансите на Асоциацията за 2016 година и гласува бюджета за 2017година.
 
2007 Всички права запазени © Област Видин Правна информация