Област Видин

Анкети

Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


Анкета за удовлетвореност от работата на Областна администрация Видин

Уважаеми дами и господа,
Областна администрация Видин непрекъснато се стреми да подобрява работата си и Вашето мнение е важно за нас. Ще Ви бъдем благодарни, ако попълните настоящата анкета и споделите Вашите предложения за подобряване на текущата ни работа.
Анкетата е анонимна и не изисква попълване на лични данни, а предоставената информация ще се ползва само в обобщен вид за нуждите на Областна администрация Видин.

Попълнете Анкетата


2018 Всички права запазени © Област Видин