Област Видин

Енергийна ефективност - програми, планове, отчети

ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2021-2030

ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2014 - 2020 И ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО МУ

ОБЛАСТНА ПРОГРАМА ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 2018 - 2020г.

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2022г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2021г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2020г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2019г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2018г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2017г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2016г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ

ГОДИШЕН ОТЧЕТ за 2015г. за изпълнението на програмите по чл.12 от ЗЕЕ и за управлението на енергийната ефективност в сгради и предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление по чл.63 от ЗЕЕ 


 

2018 Всички права запазени © Област Видин