Пресцентър

Новини

Областна администрация Видин преустанови хартиения обмен на документи с държавни институции и ведомства

16.11.2018

     От началото на ноември 2018 г. Областна администрация Видин преустанови изпращането на документи на хартиен носител с реалните участници в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС). Администрацията осъществява комуникацията с държавните ведомства и институции само по електронен път, освен в случаите, когато закон налага обмен на документ на хартиен носител.
     По този начин ще се минимизира движението на кореспонденция между институциите на хартиен носител, което ще облекчи администрациите и е предпоставка за подобряване контрола на документооборота във всеки етап.
     Съгласно предприетите от правителството активни мерки за драстично намаляване на административната тежест за гражданите и за бизнеса, до 1 ноември 2018 г., всички администрации и техните териториални структури следваше да преустановят напълно хартиения обмен на документи.
     Държавната агенция „Електронно управление“ публикува редовно информация за реалните участници в електронния обмен на документи в раздел „Административна информация/Електронен обмен на документи“. В същия раздел институциите могат да намерят необходимата документация и условията за бързо присъединяване към системата за електронен обмен на съобщения.
     Областният управител на Видин Албена Георгиева апелира общинските администрации и териториалните звена на централната администрация, които не са се включили в Системата за електронен обмен на съобщения да предприемат необходимите стъпки за присъединяване на средата. „Всичко това ще доведе до улесняване работата на администрацията и максимално намаляване на административната тежест за гражданите, бизнеса и за самите администрации“, отбелязва Георгиева.Назад към Новини

2018 Всички права запазени © Област Видин