Услуги и дейности

Образци на документи за изплащане на обезщетения

Тук ще намерите образци на документи за разпечатване и попълване, необходими за извършване на услуги и процедури, свързани с изплащане на обезщетения. 


Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти около Дунав Мост 2

В архива ще намерите пълния комплект от документи за разпечатване и попълване, както и инструкция относно попълването на всеки един документ. За ваше удобство документите са качени в 2 варианта - DOC и PDF. 

Комплект документи за изплащане на обезщетения (в doc и в pdf формат)


Образци на документи за изплащане на обезщетения за отчуждени имоти около пътя Салаш - Ново Корито 

В архива ще намерите пълния комплект от документи за разпечатване и попълване, както и инструкция относно попълването на всеки един документ. За ваше удобство документите са качени в 2 варианта - DOC и PDF. 

Комплект документи за изплащане на обезщетения (в doc и в pdf формат)
 

2018 Всички права запазени © Област Видин