Услуги и дейности

Подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления

В изпълнение на чл.7, ал.1, т.1 от Закона за подпомагане и финансова компенсация на пострадали от престъпления (ЗПФКПП) Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления (НСПКПП) към Министрество на правосъдието издаде специализирана информационна брошура за правата на гражданите по ЗПФКПП на четири езика - български, английски, френски и немски.


Информационна брошура - български език

Информационна брошура - английски език

Информационна брошура - немски език

Информационна брошура - френски език

2018 Всички права запазени © Област Видин