Кабинет

Заместник областни управители

Анжело Методиев

Роден на 18.08.1967г.
 

Образование:

Стопанска академия „Д.А. Ценов“ – Свищов
Счетоводство и контрол, Магистър  
 

Професионален опит:

от 06.06.2017г.
Заместник областен управител на област Видин

2012 – до 05.06.2017 г. 
Направление „Социални услуги и здравни дейности“ към община Видин /Ръководител на ЦНСТ; Организатор на ДСК/ 
                         
2008 – 2012г. 
Ръководител отдел „Чистота“ в частна фирма

2002 – 2008г. 
Заместник главен счетоводител в частна фирма 

 


 

Лъчезар Попиванов

Роден на 21.05.1989г.
 

Образование:

2008 – 2013
Югозападния университет „Неофит Рилски“ – гр.Благоевград Магистър „Право“

2003 - 2008
Гимназия с преподаване на чужди езици „Йордан Радичков“ гр.Видин
 

Професионален опит:

от 13.06.2018г.
Заместник областен управител на област Видин

03.2016 – до 12.06.2018г.
Юрисконсулт, община Видин

 Политическият кабинет:

1. Подпомага областния управител при вземането на решения, осигуряващи провеждането на държавната политика в сферата на правомощията му;
2. Обменя информация с политическите кабинети на членовете на Министерския съвет и на другите областни управители за изпълнението на приетата от правителството политика;
3. Организира и осъществява връзките на областния управител с другите държавни органи и с обществеността.
4. В изпълнение на задачите си по т. 1, 2 и 3 политическият кабинет на областния управител има съвещателни, аналитични и информационни функции.
 

2018 Всички права запазени © Област Видин