Асоциация по ВиК

Документи

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК в Област Видин за 2014г.

Корекция на Отчет за изпълнението на бюджет 2014г. на Асоциация по ВиК - Видин

Писмо до МРР и МОСВ с искане за предоставяне на мандат за заседанието на АВиК на 11.03.2015г.

Отчет за изпълнение на бюджета за 2015г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2015г.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2015г.

Бюджет за 2016г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2016г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2016г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Бюджет за 2017г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Проектобюджет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г. - Приложения

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2017г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2017г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Бюджет за 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

Финансова обосновка относно Бюджет 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин.

БИЗНЕС ПЛАН (преработен) за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г.

БИЗНЕС ПЛАН за развитие дейността на "Водоснабдяване и Канализация - Видин" ЕООД като ВиК оператор за периода 2017-2021г. - Приложения

Отчети на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин към 31.12.2017г.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2018г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2018г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2018г.

Бюджет за 2019г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Отчет за дейността на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2019г.

Отчет за изпълнение на Бюджет 2019г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и финансова обосновка.

Годишен финансов отчет на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин за 2019г.

Бюджет за 2020г. на Асоциация по ВиК на обособена територия, обслужвана от "Вик" ЕООД Видин и обяснителна записка

Инвестиции в активи публична общинска, публична държавна собственост и корпоративни активи за 2019г. от "Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Видин

2018 Всички права запазени © Област Видин