Област Видин

Здравни заведения

I. Многопрофилна болница за активно лечение /МБАЛ/ - 2 бр. 
1. МБАЛ "Св. Петка" АД 
адрес: гр. Видин, ул. "Цар Симеон Велики" №119 
телефон: 094/602-131; 094/606-025 
2. МБАЛ "Белоградчик" ЕООД 
адрес: гр. Белоградчик, ул. "Христо Ботев" №34 
телефон: 0936/30-13; 0936/33-60 

II. Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ - 1 бр. с 5 филиала за спешна медицинска помощ /ФСМП/ 
1.ЦСМП – Видин, 
адрес: гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" №119 
телафон: 094/600-886 
1.1. ФСМП – Видин 
адрес: гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" №119 
телефон: 094/600-886 
1.2. ФСМП – Белоградчик 
адрес: гр.Белоградчик, ул."Христо Ботев" №34 
телефон: 0936/32-60 
1.3. ФСМП – Брегово 
адрес: гр.Брегово, ул."Толбухин" 
телефон: 09312/20-79 
1.4. ФСМП – Кула 
адрес: гр.Кула, ул."Георги Бенковски" №20 
телефон: 0938/36-85 
1.5. ФСМП – Димово 
адрес: гр.Димово, ул."Георги Димитров" 
телефон: 09341/366 

III. Медицински центрове /МЦ/ 
Медицински център "БИОМЕД-99" ЕООД 
д-р Пламенка Иванова Ценкова 
гр.Видин, ул.Търговска №2 
тел: 094/600-238 

Медицински център "Здраве" ЕООД 
д-р Димитър Тодоров Башлийски 
гр.Видин, ул."Димитър Цухлев" №12 
тел: 094/601-780 
Филиал на Лечебното заведение: 
1. гр.Брегово, ул."Г. Димитров" №7, община Брегово 
2. гр.Видин, ул."Хан Аспарух" №29, к-т 301, община Видин 

Медицински център "ЦИМА М" ЕООД 
д-р Цеца Рангелова Николова 
гр.Видин, ул."Цар Симеон Велики" №38, ет.1 
тел: 0887 211-111 

Медицински цвнтър "Св. Иван Рилски" ООД 
Д-р Илиев, Д-р Борисова, Д-р Начева 
гр.Видин, ул."Бдин" №16/2, №16/3 и №16/4 
тел: 0899 802-184 
Филиал на Лечебното заведение: 
гр.Видин, ул."Разлог" №27 

Медицински център "Медика 2005" ЕООД 
д-р Пламен Цветанов 
гр.Видин, ул."Бдин" №12/3 
тел: 094/607-080 

Медицински център "САНАДОР М" ЕООД 
д-р Анелия Веселинова Мушанова 
гр.Видин, ул."Шейново" №1 
тел: 094/600-069 

Медицински център "Екзарх Антим I" ЕООД 
д-р Пеко Лалов Пеков 
гр.Видин, ул."Найчо Цанов" №12 
тел: 0887 097-235 

IV. Медико-Дентални центрове /МДЦ/ 
МДЦ "Санодент" ООД 
д-р Кирил Симеонов Панов 
гр.Видин, ул."Цар Иван Асен II" №5 
тел: 0888 744-066 

МДЦ "Омега" ЕООД 
д-р Венцислав Ангелов Ралев 
гр.Видин, ул."Найчо Цанов" №2 
тел: 0878 129-726 

2018 Всички права запазени © Област Видин