Административно обслужване

Контрол по законосъобразност

СПРАВКА
относно упражнения контрол по законосъобразносттана актовете на общинските съвети в област Видин през 2012г.

 

Общински съвет

Взети решения

(брой)

Върнати

решения

(брой)

Оспорени

решения

(брой)

Преразгледани / отменени от ОбС решения (брой)

Движение

(брой)

1.

Белоградчик

226

7

2

5 отменени

2 в полза на ОА

2.

Бойница

100

4

2

2 отменени

2 в полза на ОА

3.

Брегово

68

1

1

1 отменено

1 отменено от ОбС

4.

Видин

186

1

-

1 преразгледано

1 преразгледано от ОбС

5.

Грамада

81

2

1

-

1 в полза на ОА

6.

Димово

139

1

-

1 преразгледано

1 преразгледано от ОбС

7.

Кула

207

2

-

2 преразгледани

2 отменени от ОбС

8.

Макреш

103

1

-

1 преразгледано

1 преразгледано от ОбС

9.

Ново село

92

5

5

3 преразгледано

2 отменени от съда

10.

Ружинци

120

36

33

3 преразгледани

3 в полза на ОА

30 не са в полза на ОА

11.

Чупрене

148

-

-

-

-

Общо

1 470

60

44

 

 

СПРАВКА
относно упражнения контрол по законосъобразността
на актовете на общинските съвети в област Видин през 2013г.

През 2013г. в изпълнение правомощията на Областния управител по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация са изготвени общо 129бр. доклади по протоколи от заседания на общинските съвети в област Видин. През годината са проверени 1287бр. решения и като незаконосъобразни са отчетени 31 броя решения.

Общински съвет

Брой доклади

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

15

3

3

3

0

Бойница

7

0

0

0

0

Брегово

13

1

1

1

0

Видин

12

4

4

0

4

Грамада

13

6

6

6

0

Димово

15

3

3

3

0

Кула

13

0

0

0

0

Макреш

14

4

4

4

0

Ново село

10

4

3

3

1

Ружинци

8

5

5

5

0

Чупрене

9

1

1

1

0

Общо:

129

31

30

26

5

 

СПРАВКА
относно упражнения контрол по законосъобразността
на актовете на общинските съвети в област Видин през 2014г.

През 2014г. в изпълнение правомощията на Областния управител по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация са изготвени общо 121бр. доклади по протоколи от заседания на общинските съвети в област Видин. През годината са проверени 1275бр. решения и като незаконосъобразни са отчетени 20 броя решения. 

Общински съвет

Брой доклади

Брой решения

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

12

212

5

4

5

0

Бойница

6

77

1

1

1

0

Брегово

7

39

0

0

0

0

Видин

12

170

5

5

4

1

Грамада

12

82

1

1

1

0

Димово

13

120

2

2

2

0

Кула

14

150

0

0

0

0

Макреш

15

115

1

1

1

0

Ново село

10

82

2

2

2

0

Ружинци

10

90

2

2

2

0

Чупрене

10

138

1

1

1

0

Общо:

121

1275

20

19

19

1

  

СПРАВКА
относно упражнения контрол по законосъобразността
на актовете на общинските съвети в област Видин през 2015г.

Общински съвет

Брой доклади

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред АС - Видин

Белоградчик

14

8

7

4

4

Бойница

8

2

2

2

0

Брегово

12

3

3

3

0

Видин

8

0

0

0

0

Грамада

14

1

1

1

0

Димово

16

3

3

3

0

Кула

15

1

1

1

0

Макреш

15

0

0

0

0

Ново село

8

3

3

2

1

Ружинци

14

9

9

9

0

Чупрене

12

5

5

5

0

Общо:

136

35

34

30

5

 

СПРАВКА
относно упражнения контрол по законосъобразността
на актовете на общинските съвети в област Видин през 2017г.

В изпълнение правомощията на Областния управител по упражняването на контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите от местното самоуправление и местната администрация през 2017г. са изготвени 147бр. доклади по протоколи от заседания на общинските съвети в област Видин. Като незаконосъобразни решения са отчетени 36бр. решения.

Общински съвет

Брой доклади

Брой решения

Брой незаконо-съобразни решения

Брой върнати решения

Брой преразгледани решения от ОбС

Брой оспорени решения пред
АС - Видин

Белоградчик

18

168

0

0

0

0

Бойница

7

79

0

0

0

0

Брегово

13

80

1

1

1

0

Видин

13

263

2

2

2

0

Грамада

12

109

1

1

1

0

Димово

19

108

3

3

3

0

Кула

14

89

2

2

2

0

Макреш

15

168

2

2

2

0

Ново село

7

91

4

4

4

2

Ружинци

19

139

20

18

0

3

Чупрене

10

114

1

1

1

0

Общо:

147

1408

36

34

16

5

 

 

2018 Всички права запазени © Област Видин