Област Видин

Търгове

ТЕКУЩИ ТЪРГОВЕ

Към момента в Областна администрация - Видин няма активни търгове


ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед №РД26/8 от 13.10.2017г., Областен управител на област Видин е наредил да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:

1. Лек автомобил "Ауди А8" с рег. №ВН 0001 ВР, собственост на Областна администрация – Видин.

Дата на първа регистрация: 06.04.2004г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – тъмно син металик.
Обем на двигателя: 2 967 куб. см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: дизел.
Екологична категория: EURO 4.
Рама: WAUZZZ4E34N021728
Двигател № без номер

Оборудване:
ABS
ESP
Навигация
Въздушни възглавници
Парктроник
CD чейнджър
Борд компютър
Ксенонови фарове
Ел. пакет
Климатроник
Сенсор за дъжд
Система за измиване на фаровете
4x4
Темпомат
Кожен салон
Лети джанти
Халогенни фарове

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 15.11.2017г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 14.11.2017г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Ауди А8": 7 056 /седем хиляди и петдесет и шест/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга за лек автомобил "Ауди А8": /10 на сто от началната тръжна цена/: 705.60 /седемстотин и пет лева и шестдесет стотинки/.
7. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
8. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
10. Време, местонахождение и условия за оглед на вещта: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин в дирекция "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Цветомир Тодоров – главен експерт в отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-734.
11. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.

Комплект документи за участие в търга може да се изтегли и от тук


ОБЯВЛЕНИЕ

Със Заповед №РД26/6 от 25.08.2017г., Областен управител на област Видин е наредил да се проведе търг с явно наддаване за продажба на движима вещ – частна държавна собственост, както следва:

1. Лек автомобил "Ауди А8" с рег. №ВН 0001 ВР, собственост на Областна администрация – Видин.

Дата на първа регистрация: 06.04.2004г.
Тип на купето – лимузина.
Цвят – тъмно син металик.
Обем на двигателя: 2 967 куб. см.
Брой места: 4+1.
Вид гориво: дизел.
Екологична категория: EURO 4.
Рама: WAUZZZ4E34N021728
Двигател № без номер

Оборудване:
ABS
ESP
Навигация
Въздушни възглавници
Парктроник
CD чейнджър
Борд компютър
Ксенонови фарове
Ел. пакет
Климатроник
Сенсор за дъжд
Система за измиване на фаровете
4x4
Темпомат
Кожен салон
Лети джанти
Халогенни фарове

1. Орган провеждащ търга: Областна администрация – Видин.
2. Вид на търга: с явно наддаване.
3. Място, ден и час на търга: Търгът ще се проведе на 19.09.2017г. от 10.00 часа, в Заседателна зала №1 на Областна администрация – Видин, гр. Видин, ул. "Дунавска" №6.
4. Краен срок за подаване на заявленията за участие в обявения търг/ведно с необходимите документи/: 17.30 часа на 18.09.2017г. в деловодството на Областна администрация – Видин: гр.Видин, ул."Дунавска" №6.
5. Начална тръжна цена за лек автомобил "Ауди А8": 7 840 /седем хиляди осемстотин и четиридесет/ лева, без ДДС.
6. Размер на депозит за участие в търга за лек автомобил "Ауди А8": /10 на сто от началната тръжна цена/: 784.00 /седемстотин осемдесет и четири/ лева.
7. Начин на плащане на депозита: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG80UBBS80023300151636 BIG код UBBS BGSF.
8. Начин на плащане на продажната цена: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
9. Начин на плащане на 20% ДДС: по банкова сметка на Областна администрация – Видин в Банка ОББ – клон Видин IBAN BG74UBBS80023106524806 BIG код UBBS BGSF.
10. Време, местонахождение и условия за оглед на вещта: Всеки работен ден от 9.00 до 12.00 и от 12.30 до 17.30 часа на паркинга на Областна администрация – Видин.
Огледът се извършва след писмено подадено заявление за оглед, в деловодството на Областна администрация – Видин. Лица за контакт за оглед на вещите: Антон Пешев – изпълнител–шофьор–домакин Д "АПОФУС" – тел. 094/605-723, Цветомир Тодоров – главен експерт отдел "ДСУТКАК" – тел. 094/605-734.
11. Търгът да се проведе по реда на раздел III "Провеждане на търг с явно наддаване" от Наредба №7 от 14.11.1997г. за продажба на движими вещи – частна държавна собственост.

Тръжната документация се получава безплатно в Областна администрация – Видин: гр. Видин, ул."Дунавска" №6, стая №110, всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа.

Комплект документи за участие в търга може да се изтегли и от тук

2018 Всички права запазени © Област Видин